2


2012

 

Informační servis

SKIP hledá autory edice Aktuality!

Edice Aktuality SKIP vydala od roku 1992 již 25 publikací. Posledním svazkem této edice byly Společné cesty z roku 2009! Tato publikace vznikla na základě mezinárodního semináře Veřejné knihovny ve střední Evropě a skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním vyloučením, který byl realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy, Goethe Institutu Praha a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pokud máte ještě zájem o tuto publikaci, lze ji zdarma objednat na sekretariátu SKIP - skip@nkp.cz.

SKIP hledá již několik let atraktivní práci s tematikou oboru knihovnictví a informační vědy, kterou by v edici Aktuality vydal. Vyzýváme tedy všechny zájemce o publikování o zaslání stručné charakteristiky díla v elektronické podobě na adresu skip@nkp.cz.

RSS
    SKIP