2


2012

 

Knihovnické aktuality

Antonín Vítek a knihovníci

Mgr. Antonín Vítek, CSc., který nás 28. února 2012 ve věku 72 let navždy opustil, bude znám mladším knihovnickým kolegyním a kolegům především jako znalec a skvělý popularizátor astronautiky a kosmonautiky. Jím skutečně byl, i když je zároveň pravdou, že své obrovské znalosti v tomto směru získával (a denně rozšiřoval) vlastně jako svůj celoživotní koníček. Není proto divu, že ihned po oznámení jeho úmrtí všechna média (rozhlas, televize, internetové servery apod.) jeho zásluhy v tomto směru právem náležitě ocenila.

Neměla by však být podle mého názoru zapomenuta také skutečnost, že od poloviny 80. let minulého století pracoval v Základní knihovně - Ústředí vědeckých informací (ZK-ÚVI) ČSAV, dnešní Knihovně Akademie věd AV ČR (KNAV), a že také zde zanechal za sebou nepřehlédnutelné výsledky, kterými by se mohl chlubit. To však nebylo v jeho povaze; byl to člověk nadmíru skromný, s otevřeným srdcem, nesobecký, nezištně rozdávající své znalosti a zkušenosti všem, kteří se na něj obrátili či měli o ně zájem.

V 80. letech stál u zrodu Automatizovaného Systému Evidence Publikací prací pracovníků ČSAV (ASEP). Dnes jde o velkou databázi, která je chloubou Akademie a bez níž bychom si hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovníků AV ČR těžko dovedli představit.

Antonín Vítek se velkou měrou zasloužil o to, že ZK-ÚVI ČSAV byla jednou z prvních velkých vědeckých knihoven, která cílevědomě zaváděla automatizaci knihovnických procesů a používání osobních počítačů, ale také o to, že se v rámci celé ČSAV podstatně prohloubily informační služby s využitím výpočetní techniky. Psal o tom a publikoval, přednášel na kursech a seminářích, ale také osobně pomáhal v tomto směru jednotlivým knihovnám ČSAV.

S velkým nasazením se věnoval rovněž využití výpočetní techniky pro složité bibliografické zpracování dat v retrospektivní bibliografii při zpracovávání národní bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501 - 1800, což bylo a stále je jedním ze závažných stěžejních úkolů KNAV.

Ve výčtu bych mohla dále pokračovat, ale neučiním tak, pouze cítím povinnost aspoň těmito řádky připomenout, že také české knihovnictví ztrácí odchodem Antonína Vítka na věčnost svého významného spolupracovníka.

Jarmila Burgetová

RSS
    SKIP