2


2012

 

Informační servis

MARK 2012 - oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!

SKIP s podporou Skanska vyhlašují třetí ročník soutěže MARK* 2012 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30. 6. 2012 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž MARK 2012
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Více na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/soutez-mark-2012

RSS
    SKIP