2


2012

 

Informační servis

Cena SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2012

SKIP ČR a společnost Skanska vyhlašují již třetí ročník soutěže o nejlepší městskou knihovnu "Městská knihovna roku 2012". Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. cena SKIP a Skanska bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2012" v Týdnu knihoven 2012 (1. 10. - 7.10.) vítězná knihovna získává cenu Skanska, tj. titul Městská knihovna roku a finanční částku v hodnotě 70 000,- kč. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 30. 6. 2012 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Podrobnosti o soutěži najdete na: http://goo.gl/xtvlc

Vít Richter

RSS
    SKIP