2


2012

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Jižní Čechy

Jihočeští knihovníci na Litoměřicku

Jako každý rok se jihočeští knihovníci a jejich přátelé vypravili za poznáváním knihoven a krás České republiky. Tentokrát bylo naším cílem Litoměřicko a České Středohoří. V pátek jsme se zaměřili na knihovny, v sobotu na krásy naší země.

Začínali jsme v Městské knihovně roku - v Lounech. Přijeli jsme sice se zpožděním díky opatrnému panu řidiči (vždyť vezl křehké zboží), ale přivítání bylo stejně milé. Jen program jsme trošku přeorganizovali. Začínali jsme objednaným obědem. Tam jsme se potkali s našimi západočeskými kolegy, kteří si na stejný den naplánovali exkurzi do stejné knihovny. Ale bylo vidět, že Městská knihovna Louny si svůj titul Knihovna roku zasloužila. Paní ředitelka a její kolegové bravurně zvládli dvě skupiny knihovníků v otevírací dobu, mnoho dotazů a nám se ani nechtělo věřit, co vše dokáží. Krásné prostředí, plno akcí nejen pro čtenáře, ale i pro širokou veřejnost, skvělé nápady... Ani nevím, co by se mělo zdůraznit. Možná nadšení paní ředitelky, která nám říkala: "Neškolíte? Dělejte to. Nabije vás to energií na další činnosti. "

Ani jsme si nebyli jistí, jestli jsme nenastavili laťku moc vysoko. Ale Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích nás přesvědčila, že podobně skvělých knihoven je víc. Zase krásně rekonstruované prostory na náměstí, krásně vybavená knihovna, nepřeberné množství aktivit pro čtenáře i další návštěvníky...

Šli jsme se ubytovat a měli pocit, že to už nic nemůže překonat. Večerní návštěva Kostomlat zase předčila naše očekávání. Samozřejmě jsme věděli, že kostomlatští knihovníci - manželé Bláhovi - jsou velmi aktivní knihovníci, že nás čeká vlídné přijetí, ale tolik asi nečekal nikdo. Strávili jsme v Místní lidové knihovně Kostomlaty pod Milešovkou velmi příjemný večer s povídáním, promítáním, pohoštěním a odcházeli jsme děkujíce na všechny strany.

V Litoměřicích už jsme jen padli do postelí. A po vydatné snídani jsme se vypravili poznávat Litoměřice a okolí. Začali jsme procházkou městem plném církevních památek, prošli se okolo domu, kde bydlel K.H. Mácha, a zamířili na dominantu nad městem - vrch Radobýl. Nejprve jsme chtěli jít celou cestu procházkou, ale pak jsme se nechali kousek popovézt. Přesto jsme se prošli pěkně do kopce, zase si připomněli K.H. Máchu, který odtud spatřil osudný požár města. A hlavně jsme se rozhlédli po okolí, protože Radobýl v ranním oparu umožňoval rozhled po velké části Českého středohoří.

A aby nám těch kopců nebylo dost, popojeli jsme k hradu Házmburk. Jako obvykle jsme byli v časovém presu, takže na hrad nám zbyla hodinka času. Vylézt za tu dobu nahoru k hradu zvládli někteří zkratkou (snad kozí stezkou), někteří zůstali obdivovat hrad z dálky. Ale náladu to určitě nezkazilo nikomu.

Na závěr nás čekal zámek Libochovice. Tam už nešlo o turistické výkony, ale o zajímavou prohlídku zámeckého interiéru. Škoda, že nebyl čas na prohlídku přilehlé zahrady.

Jako obvykle byl program nahuštěn, ale stejně jsme stihli jen část z toho, co tato oblast nabízí. Z Kostomlat jsme viděli jen knihovnu, městečko, přilehlý hrad a Milešovku jen z autobusu. Jeli jsme kousek od Stadic, Třebízu, Budyně nad Ohří, Ploskovic a dalších míst, která by stála za pozornost. Ale to snad zase někdy jindy.

Jako každoročně nám přálo počasí, vrátili jsme se domů všichni, tentokrát i včas a bez napětí, jestli stihneme spoje domů, a můžeme se těšit na další zájezd. Jen je možná škoda, že nás nebylo víc. Třeba příště...

Fotografie ze zájezdu najdete na adrese: http://lida27.rajce.idnes.cz/Litomerice

Václava Vyhnalová

Severní Morava

Setkání seniorů SKIP 10

18. dubna se konalo tradiční setkání seniorek SKIP 10, tentokrát se milé úlohy hostitelky ujala Městská knihovna Lipník nad Bečvou. Každý rok se koná setkání seniorů SKIP 10, na nichž se seznamují s novinkami v oboru, děním ve svém profesním svazu a v neposlední řadě je zde prostor k setkávání s bývalými kolegyněmi.

Všechny přítomné srdečně přivítala paní Miroslava Střelcová, ředitelka Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou, a předala slovo milému hostu Janě Galášové, předsedkyni SKIPu 10. Jana Galášová přítomné seznámila s děním v regionálním i celostátním SKIPu. O fungování výkonu regionálních funkcí v Olomouckém kraji promluvila Olga Chmelíčková z Vědecké knihovny v Olomouci. O akcích pro seniory v roce 2012 hovořila Jaroslava Biolková, která je neúnavnou a obětavou organizátorkou těchto setkání.

Pro zájemce připravila hostitelská knihovna literární procházku městem Lipník nad Bečvou.

Olga Chmelíková

Západní Čechy

Návštěva knihoven v Kralovicích a v Lounech

Tak jsme opět vyrazili po knihovnách - podívat se, jak se daří kolegyním a kolegům jinde. Zájezd knihovníků Plzeňského regionu 20. 4. 2012 byl jako téměř vždy dámskou záležitostí. Přesně v 8 hodin jsme vyrazili do Kralovic, kde se městská knihovna může pochlubit novou budovou. Krásné nové prostory, vytvořené v bývalé proluce přímo na náměstí a propojené s městským úřadem nás okouzlily měkkostí dřeva v kombinaci s jednoduchými kovovými doplňky, prostorem, přehledností a spoustou světla. Příjemné prostředí, profesionální uspořádání fondu a fakt, že knihovnu, pověřenou regionálními funkcemi pro 19 knihoven obsluhují pouze 3 pracovnice v čele s paní Milenou Václavíkovou, to vše si získalo naše sympatie. Také přítomnost paní Odehnalové, bývalé vedoucí kralovické knihovny, byla velmi milá. Během povídání a výměně zkušeností při občerstvení, kterému vévodil báječný dort a koláčky domácí "knihovnické" výroby utekl čas velmi rychle. Kdo to neví - v Kralovicích se narodila Marie Uchytilová - autorka pomníku lidickým dětem. Zmenšená sádrová studie její sochy Boženy Němcové dělá v pracovně společnici kralovickým kolegyním. Všechny knihovnice mají svoje pracovní místa umístěna kolem velkého kulatého stolu, který nedává jenom prostor k práci, ale symbolizuje i sounáležitost a přátelství.

Naším druhým cílem byla Městská knihovna v Lounech, která se od loňského roku pyšní titulem Městská knihovna roku 2011. Před její návštěvou jsme stihli ještě příjemný oběd v místní restauraci. Tady jsme zažili pro některé z nás nečekané setkání - také knihovníci z jihočeského regionu si tento den vybrali při svém zájezdu návštěvu Loun. Lounským kolegyním tak okolnosti připravily opravdu náročný den se dvěma skupinami zvědavých knihovníků. Nutno říct, že náš nájezd organizačně velmi dobře zvládly. Věnovala se nám paní ředitelka Mgr. Dagmar Bahnerová, její zástupkyně pro kulturu a vzdělávání Věra Pokorná a zástupkyně pro knihovnickou a informační službu Ilona Konířová. Knihovna je pojatá úplně jinak než ostatní knihovny - její prvotní funkcí je funkce kulturního, společenského, vzdělávacího i relaxačního centra města, půjčování literatury je pouze jednou jeho součástí. Knihovna v Lounech má výborné strategické místo - přímo na náměstí. Nově zrekonstruovaná knihovna, zasazená do starobylého prostředí bývalé radnice, vybavená multifunkčním prostorem s technickým vybavením, bezbariérovým přístupem, místností pro tvůrčí dílny, krásným venkovním prostorem pro posezení i kulturní akce a příjemnou kavárnou Jeroným působí velmi přívětivě a otevřeně. Dozvěděli jsme se o všech aktivitách, které knihovna nabízí. Jednou z největších je projekt Třetí věk, v rámci kterého probíhá vzdělávání seniorů v různých, především humanitních oborech. Většina výuky je zajištěna samotnými pracovníky knihovny. To, co se jinde moc nevidí, je dobrovolnický Spolek paní, dam a dívek. Na 25 dobrovolnic - seniorek pomáhá v knihovně, vyrábí úžasné látkové hračky, tašky a jiné nápadité výrobky, které se prodávají, a výtěžek z nich může pak knihovna využít na své aktivity. Náš pobyt v lounské knihovně byl plný překvapení a diskuzí. Nikoho nenechal chladným, provokoval k přemýšlení, a co víc si přát. Malá procházka městem, ticho kostela sv. Bartoloměje s obrovským, nádherným, ze dřeva vyřezávaným oltářem i výhled z jeho věže, udělaly tečku za vydařeným dnem.

Děkujeme kolegyním z obou knihoven za milé přijetí, za jejich čas, který nám věnovaly, a přejeme jim hodně zdaru v jejich práci.

Jana Hájková

RSS
    SKIP