2


2012

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z VV SKIP v Pardubicích 1. 3. 2012

.    10. dubna 2012 v Goethe Institut Praha proběhne Seminář o práci s dospívající mládeží.

.    Pracuje se na říjnovém zájezdu do italských knihoven.

.    Koncem března budou výsledky grantových projektů SKIP na rok 2012. Pozor, projekty SKIP musí být kvůli vyúčtování ukončeny do konce října!

.    SKANSKA podpoří projekty SKIP v roce 2012 částkou 400 000,- Kč. Pro další roky bude podpora záviset na ročních ziscích firmy.

.    I letos hledáme Čtenáře roku - vítěz bude vyhlášen na slavnostním předávání cen Magnesia Litery 4.4.2012.

.    Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - 4. ročník - pro velký zájem ( i škol a nečlenů SKIP) nebude možno všem požadavkům vyhovět. Hlavními sponzory jsou nakladatelství Triton, SKANSKA a SKIP ČR.

.    Prověřují se možnosti, kde uspořádat Valnou hromadu SKIP ČR v roce 2013.

.    Výroční zpráva SKIP ČR 2011 je vystavena na webu SKIP.

Z předsednictva VV SKIP 5.4.2012

.    Projekty SKIP z grantu MK ČR Knihovna 21. století byly kráceny o 160 000,-. Celkem to bylo 31 projektů z regionů, sekcí a klubů.

.    Celostátním vítězem ankety Čtenář roku 2012, tentokrát nejvěrnější čtenář, se stal pan Vladimír Macháček, čtenář Knihovny města Hradce Králové.

.    Projekt UZS nebude prodloužen a skončí k 15.6.2012.

.    Kolem PIK se rojí stále otazníky.

.    Pokračují práce na novelizaci Autorského zákona.

Z předsednictva VV SKIP 9.5.2012

.    Začínají přípravy Týdne knihoven 2012. Proběhne v termínu 1. - 7.10.2012. Happening se uskuteční v Písku již 21.9.2012. K TK bude pravděpodobně letos uspořádána tisková konference. Motto TK Čti, žij zdravě nabízí příležitost více zviditelnit například lékařské knihovny či biblioterapii.

.    Bohužel ani letos se nepodařilo (až na výjimky) důstojně oslavit Světový den knihy a autorských práv (23.4).

.    Valná hromada SKIP 2013 - stále nejasné místo konání! Buď nevyhovují nabízené prostory, nebo jsou příliš drahé.

.    Příští Noc s Andersenem se uskuteční 5.4.2013.

Česko-slovenské setkání knihovnických spolků

Dne 21. května se v Klementinu uskutečnilo dlouho připravované setkání zástupců českých a slovenských knihovnických spolků a sdružení. Jednání svolal Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který byl zastoupen předsedou PhDr. Vítem Richterem, Mgr. Zlatou Houškovou, předsedkyní Sekce vzdělávání SKIP, Mgr. Jaroslavou Štěrbovou, členkou předsednictva VV SKIP, a výkonným tajemníkem SKIP Mgr. Romanem Giebischem, PhD. Sdružení knihoven reprezentovala PhDr. Jiřina Kádnerová, předsedkyně Sekce pro bibliografii SDRUK. Za Asociaci knihoven vysokých škol ČR se zúčastnila PhDr. Marta Machytková, jednatel AKVŠ ČR.

Do Klementina dorazily čtyři představitelky slovenských knihovnických spolků. Předsedkyně Spolku slovenských knihovníkov a tajemnice Sekce IFLA MLAS/ IFLA Officer, Ing. Silvia Stasselová, PhDr. Daniela Gondová, tajemnice Slovenskej asociácie knižníc, a předsedkyně PhDr. Daniela Džuganová. Dále se jednání zúčastnila také členka Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc PhDr. Judita Kopáčiková. V úvodu setkání byla představena činnost jednotlivých spolků a v průběhu jednání jsme hledali možnosti společných projektů. Spolupráce je vítána v oblasti vzdělávání pracovníků knihoven - výměna expertů, stáže, výměna informací. Kol. Kádnerová navrhnula společnou česko-slovenskou konferenci Knihovny současnosti 2013. Velmi bychom přivítali spolupráci na výzkumech čtenářství v obou zemích a spolupráci a vzájemnou informovanost při přípravě strategií koncepce knihoven v obou státech. Na Slovensku příští rok končí stávající koncepce rozvoje knihoven 2008 - 2013 a velmi oceníme dosažené výsledky slovenské koncepce.

Přítomní se shodli na možné spolupráci v oblasti podpory četby dětí a mládeže, komunitních knihoven, legislativy - primárně v oblasti autorského zákona, projektech hodnocení knihoven metodou benchmarkingu atd. V závěru se členové spolků domluvili na periodickém setkávání a výměně zkušeností a informací. Setkání zástupců českých a slovenských knihovnických spolků bylo završeno společnou večeří.

Roman Giebisch

RSS
    SKIP