2


2012

 

Co nového ve SKIP

Klub tvořivých knihovníkůKTK

S předsedkyní Klubu tvořivých knihovníků Alenou Volkovou Balvínovou (V) hovoří za redakci Bulletinu SKIP Ladislav Kurka (K).

K: Jak Vás vůbec napadlo vytvořit v rámci SKIP Klub tvořivých knihovníků?

V: Budete se divit, ale byla to obava ze ztráty kontaktů. Připravovala jsem se na odchod do důchodu z funkce vedoucí Střediska vědeckých informací Přírodovědecké fakulty UK a uvědomila si, že by mi chyběli fajn lidé z knihovnické a informatické komunity. Ale jelikož jsem se chystala věnovat ne práci, ale svým koníčkům, tak přišla myšlenka stýkat se s lidmi přes mého výtvarného koníčka - a byl na světě nápad na KTK.

K: Je ten Váš nápad úspěšný?

V: Doufám, že ano, když už je v klubu 54 knihovníků a informačních pracovníků (až na pár výjimek převážně žen) z celého Česka. A máme za sebou i před sebou řadu akcí. Sestavila jsem přehled koníčků našich členek, je to zajímavé a vypovídá o budoucích možnostech klubu. (Pozn. K: čtenáři vidí tento přehled na pravé straně rozhovoru.)

K: Kam chcete zaměřovat klubové aktivity, když se Vám nabízí taková pestrá paleta aktivit?

V: Máme za sebou teprve něco málo přes rok činnosti, a tak zkušeností není mnoho. Vše se krystalizuje postupně. Měli bychom se setkávat dvakrát ročně, asi převážně v Praze, někdy při akcích i pro veřejnost. Loni v prvý rok činnosti to byl na jaře seznamovací seminář na téma volnočasových aktivit, vedený psycholožkou Doc. Soňou Hermochovou, s následnou prohlídkou vlastních prací donesených jednotlivými členkami. A v prosinci to byl předvánoční jarmark na Révovém nádvoří Národní knihovny, kde své práce prodávalo 16 našich členek. Letos to prozatím byla velmi zajímavá beseda na téma Jak se vyvarovat kýče, vedená PhDr. Pavlou Pečinkovou z VŠUP. V závěru roku by se měla konat veřejná přehlídka vybraných prací členů a pravděpodobně opět adventní jarmark.

K: Veřejným startem činnosti klubu byla soutěž o logo klubu. Jak to dopadlo?

V: To bylo tak. Vypsala jsem v konferenci výzvu, na kterou se sešlo dvanáct návrhů. Poté proběhlo hlasování o nejlepším návrhu. Vítězné logo Mileny Kučové uvádí náš rozhovor.

K: Klub pomohl vytvořit i ceny pro RV SKIP Středočeského kraje - o tom se skoro neví.

V: Obrátilo se na mne vedení RV tohoto kraje, které zavádělo cenu pro zasloužilé knihovníky regionu s názvem Papilio bibliothecalis (česky asi nejlépe Motýlek knihovnický), a potřebovalo k tomuto ocenění ceny s námětem motýla. Vyhlásila jsem v rámci klubu soutěž o nejlepší "motýlky" mezi členy klubu. Z dodaných výtvorů si zástupci RV vybrali několik kousků a jak jsem viděla na webových stránkách, byla již některá z vytvořených cen při letošním vyhlášení použita. Nabídka tvorby cen pro knihovnické soutěže byla zveřejněna na webu SKIPu pro kteroukoliv knihovnu a je stále platná.

IlustraceK: Jaké máte předpoklady k vedení činností, které- abych tak řekl - vlastně nemají s knihovnictvím nic společného?

V: Věnuji se keramice, a to už přes 35 let. Keramická tvorba byla pro mne příjemným doplněním zaměstnání, v němž jsem většinu času trávila u počítače. Účastnila jsem se několika keramických seminářů pro pedagogy a výtvarníky. Sama nejraději vytvářím volné objekty s přírodní a hudební tematikou, žardiniéry a vázy na suché květy, reliéfy v kombinaci s naplaveným dřevem. Využívám kontrastu různě barevných hlín, oxidů kovů, řidčeji glazur. Působím dlouhá léta též jako lektorka keramických kurzů. Ale mýlíte se, snažím se zaměřit aktivity klubu tak, aby měly co nejvíce společného s činností knihoven!!

K: Já vím, jarmark, přednášky

V: Teď už se mýlíte jen částečně. Usiluji o to, aby tvořivá činnost členů obohacovala též program knihoven! Mimo různé výtvarné činnosti knihovnic s dětmi i dospělými mohu uvést např. seminář plánovaný na jaro příštího roku na téma "Výzdoba interiérů knihoven tvořivě". Vedle odborných příspěvků se chystáme prezentovat úspěšné realizace výzdoby knihoven v souladu s interiérem, ať už výtvarníky profesionály, tak i tvořivými knihovníky. Plánujeme, že tam budou zveřejněny i dobré nápady na drobné upomínkové předměty knihoven a další.

K: To jsem se dozvěděl až teď, tak se omlouvám. Raději o něčem jiném. Představte čtenářům některé svoje výrobky.

V: Nabízím fotky svých výtvorů z poslední doby, nešlo by je zařadit jako ilustraci k našemu rozhovoru?

K: To určitě půjde, aspoň bude rozhovor pestřejší. O klub se zatím staráte sama? Uvažujete o nějaké formě společného vedení klubu?

V: Chtěla bych se zaměřit na činnost klubu v regionech - společné výstavy prací členek klubu v krajích, předávání zkušeností a různé kurzy zaměřené na určitou výtvarnou techniku aj. K tomu je třeba, aby se do organizace zapojili mnozí další. Jaký si klub (a jeho činnost) uděláme, takový jej budeme mít.

K: Mám také koníčky, a tak se vždycky zajímám o to, jak ten který člověk je realizuje. Ten Váš koníček - to už není jen tak. Co o něm řeknete čtenářům?

V: Mám doma v rodinném domě keramickou dílnu s pecí a kruhem. To je ale jen materiální základna, která mi umožňuje uplatnit moji energii , nápady a touhu tvořit vlastníma rukama a prožívat radost z toho, že mi něco roste pod rukama. A když se výsledek někomu líbí, je má radost dvojnásobná.

K: Já už pak jen poděkuji, i tak to bude jeden z nejdelších rozhovorů vzhledem k ilustracím, které ovšem rozhovoru dodají atraktivitu.

Tvořivá činnost počet členů
kresba 8
malba, grafika 9
enkaustika 2
malba na textil, razítka na textil, práce s textilem 12
malba na sklo 5
batikování 8
   
keramika 11
sklo, tyffany 2
fotografie 10
šití 5
pletení, háčkování 6
paličkování 2
vyšívání 2
patchwork 3
plstění 5
drhání 2
korálkování 10
drátování 7
šperky (obecně) 12
   
práce s papírem, vč. zdobení (např. scrapbooking) 7
knižní vazba 1
decoupage - ubrousková technika 4
ruční práce a další výtvarné činnosti nespecifik. 12
aranžmá tématická, práce z přírodnin 5
košíky, práce s pedigem 6
cukrářství, výrobky z těsta a perníku 3
   
hudba 4
divadlo 7
tanec 1
psaní próza, verše.. 4
trénování paměti, duševní aktivity apod. 2
nové počítačové technologie, sociální síťe, nová média 2
   
organizace-vedení tvůrčích dílen, kurzů, výtvarných činností s dětmi, s dospělými aj. 7
organizace kulturních akcí 1

Ilustrace

RSS
    SKIP