2


2012

 

Mozaika

V Olomouci

Ve středu 9. května se uskutečnilo v Olomouci již tradiční setkání knihovníků Olomouckého kraje. Jako vždy se představila nejlepší knihovna kraje, kterou byla v roce 2011 Místní knihovna Libina. Její knihovnice Miroslava Kunešová seznámila přítomné se svou prací a především se zapojením knihovny do společenského života obce. Za svou mimořádnou činnost pro seniory získala v loňském roce čestné uznání SKIP. Na její vystoupení navázala Alena Holíková, která hovořila o Virtuální univerzitě třetího věku v Libině. Vše řádně dokumentovala a přítomní jen nevěřícně sledovali, co vše je možno v tak malé knihovně dělat. S další zajímavostí vystoupila Mgr. Milena Orlichová, jejíž zkušenosti s "tematickými kufříky" v dětském oddělení Knihovny města Olomouce vzbudily mezi přítomnými velký zájem. Závěrečné vystoupení měla RNDr. Lenka Prucková, která se zúčastnila zájezdu SKIP do švýcarských knihoven. Zaujala přítomné svými postřehy z jednotlivých knihoven a poznáním, co mají společného české a švýcarské knihovny.

Co dodat na závěr? Setkání vždy splní svůj účel. Setkávají se knihovníci, kteří svou práci vykonávají i srdcem a jsou rádi, že mají možnost se zde se svými přáteli setkat. Navíc mají možnost získat nové zkušenosti z práce jiných a uplatnit je ve své knihovně. Já osobně jsem ráda, že se zde setkávám s knihovnicemi našeho okresu, které již dosáhly skvělých výsledků a stále hledají další podněty pro svou práci. Navíc mám ráda město Olomouc, které je spojeno se jmény dr. Jaromíra Stříže, ředitele někdejší okresní knihovny, a paní Anny Kanyzové, krajské metodičky. Pomáhali mi v začátcích mého ředitelován í v přerovské okresní knihovně a není možné na ně zapomenout. A tak už teď se těším na setkání v roce 2013.

Jaroslava Biolková

RSS
    SKIP