2


2012

 

Mozaika

Knihovna Průhonice a franšízing knihoven

Knihovna Průhonice organizuje v Průhonicích filmové festivaly, každý čtvrtek provozuje bezplatný filmový klub, organizuje přednášky, které můžete sledovat formou webináře přes internet. - případně ze záznamu. Ačkoliv funguje jen péčí dobrovolníků a bez koruny veřejných prostředků, funguje již přes rok a otevřeno má kromě neděle každý den v týdnu. Kromě běžných knihovních činností nabízí veřejnosti bezplatný dětský koutek, klubovnu pro děti, šachový klub a bezplatné konverzace angličtiny, španělštiny a ruštiny. Jak to celé funguje? Na následujících řádcích uvedeme konkrétní postupy, které jsme při tvorbě knihovny použili. Třeba Vás některé aspekty budou inspirovat.

Jak to celé vzniklo

Knihovna zahájila provoz symbolickým otevřením 30.5 2011, na "evropský den sousedů" - toto datum bylo zvoleno napůl z recese, napůl vážně - přihlášením se k principu vzájemnosti a sdílení. Otevření samozřejmě předcházely dlouhé měsíce snění, přemýšlení, rozvažování, hledání vhodného prostoru (ne příliš daleko centra obce, dobré parkování, blízkost školy a školky, nízký nájem). Nakonec padla volba na suterénní prostor, bývalou "kočárkárnu" v panelovém domě - prostor o velikosti 100 m2 s přičleněným dalším prostorem o velikosti cca 100 m2 pro sklad, WC a další technické prostory.

Pro děti

Knihovna nabízí hlídaný dětský koutek, děti mají k dispozici stavebnice, deskové a karetní hry, ale např. i dvě akvária s živými rybičkami. Rodiče, kteří pošlou své děti do knihovny, mají jistotu, že jejich děti jsou v bezpečí, v inteligibilním prostředí. Knihovník každou sudou hodinu dětem pár minut čte. (Knihovna je partnerem projektu Celé Česko čte dětem i projektu Noc s Andersenem). Knihovna pořádá velmi často spaní v knihovně s programem propagující čtení.

Pro seniory

Zdaleka nejen pro seniory organizuje knihovna přednášky pamětníků, cestovatelské večery (Norsko, Japonsko, Rusko...). Všechny tyto přednášky knihovna streamuje přes internet. Přednášky mají překvapující sledovanost. (Desítky tisíc odsledovaných minut). Zaznamenali jsme účastníka i ze vzdálenějších koutů světa: ze Slovenska a dokonce i z Ruska! Pro vysílání přes internet knihovna využívá zcela bezplatný software www.anymeeting.com. Specificky pro seniory Knihovna připravila, ve spolupráci s místními mladými lidmi (cyklisty) akci bezplatné rozvážky knih po obci Průhonice a sousední obce Čestlice. Bohužel, tato akce se zatím neujala, zatím neexistuje ani jeden uživatel této služby, což je docela zajímavé.

MVS, akvizice

Velký zájem je o meziknihovní výpůjční službu. Knihovna vyřizuje v průměru 1-2 meziknihovní výpůjčky týdně. Mnohé jsou vyřízeny do 2 dnů. - Dobrovolný knihovník objedná knihu v Praze, zajede pro ni. (Mnozí z nás v Praze pracují). Jen minimum MVSek realizujeme standardně, poštou. Čtenáři si tuto operativní službu velmi pochvalují. Knihy, o které je největší zájem, rovnou nakupujeme. Rovněž nakupujeme vhodnou novou četbu pro děti (Čtyřlístky, popularizace vědy pro děti), ale třeba i exkluzivní knihy, které "v knihovně musíme mít. " (Zajímavá moderní poezie, knihy o undergroundu a české alternativní kultuře, přetisky samizdatů, knihy o Tomáši Baťovi, cokoliv, co nám přijde cenné).

Katalog

V prvním roce vzniku knihovny na katalog nebyl čas. Taktak jsme stíhali zpracovávat dary knih od lidí, třídit je podle předmětů, rozdávat přebytečné knihy dalším knihovnám a čtenářům. V knihovně je nyní cca 13.000 knih, roztříděných podle předmětů. Katalog jsme začali vytvářet v letošním roce. Bibliografické záznamy nepořizujeme, přebíráme je z katalogu Národní knihovny (české knihy a časopisy) a z Kongresové knihovny z USA (zahraniční knihy). Pro přebírání záznamu používáme freeware open source citační software Zotero. Výpůjčky evidujeme v jednoduché excelovské aplikaci, kterou jsme si sami napsali. Usoudili jsme, že vzhledem k počtu dokumentů nepotřebujeme pořizovat knihovní SW, postačí nám zatím katalog v excelu. Až dokončíme katalogizaci, vrhneme se na digitalizační projekty. Chtěli bychom na svých stránkách publikovat zajímavé dokumenty z našeho regionu.

Hybridní knihovna

Kromě cca 13.000 fyzických knih knihovna obsahuje archiv několika set tisíc elektronických dokumentů. Vytvoření katalogu elektronických dokumentů bude teprve ta pravá výzva. Tyto dokumenty zpřístupňujeme prezenčně na některém z 5 knihovních počítačů, případně na dvou čtečkách Amazon Kindle. Obě čtečky jsou aktuálně rozpůjčované. Je o ně velký zájem.

Filmový klub a autorská práva

Spousta lidí se nás ptá, zda je možné filmový klub provozovat v souladu s autorským právem. Ano, je to možné, protože knihovny, školy a galerie mají tzv. vzdělávací licenci. Mohou ve svých prostorách promítat filmy, pokud tak činí ke vzdělávacím a nikoliv komerčním důvodům. (Podmínkou je nulové vstupné a vzdělávací charakter).

Je libo knihovnu na "frenčízu"?

K zahájení tohoto projektu nás inspiroval Adam Šoukal z Plzně, který nás kontaktoval se sdělením: Rád bych založil knihovnu jako je knihovna Průhonice poblíž svého bydliště. Vím o vhodném prostoru, mám i seznam dobrovolníků, kteří by se této neziskové činnosti věnovali. Nemám však žádné zkušenosti knihovnické. Naše sdružení přišlo s nabídkou "frenčízy" knihoven: Stačí, když seženete prostor a alespoň jednoho dobrovolného knihovníka. O všechno ostatní se již postará naše občanské sdružení. Ještě nikdy nebylo založení knihovny tak snadnou věcí, nemyslíte? V současné době tímto způsobem naše občanské sdružení zakládá tři nové knihovny. Bližší informace o tomto projektu jsou uvedeny na stránkách www.knihovnapruhonice.cz.

Proč to všechno děláme?

Knihovna v obci je důležité infrastrukturní místo. Je nezbytně nutné, aby v každé obci existoval alespoň jeden veřejný, nekomerční prostor, prostor pro vzájemné setkávání lidí; prostor zajišťující připojení ke vzdělání a kultuře. Hodnota tohoto prostoru je pro nás tak velká, že jsme ochotni ji dotovat ze svého, věnovat do tohoto projektu svůj čas. Těší nás velmi podpora dalších lidí; komunita lidí kolem Knihovny Průhonice se stále rozrůstá, jak postupně roste počet lidí, kteří projektu věří. A spolu s tím rostou i naše možnosti a projekty, které si troufneme zahájit. Velmi se bráníme nařčení, že jsme idealisté nebo snílci. Většina hezkých věcí, které jsme zdědili po předcích (vynálezy, knihy, herbáře, divadla), jsou výsledkem úsilí obyčejných lidí, jako jsme my nebo vy. Zřídka za nějakou velkou věcí stál nějaký významný politik či milionář. Je to všechno na nás. Jestli chceme změnit svět kolem sebe alespoň trochu k lepšímu, nic více než hlavu a ruce k tomu nepotřebujeme.

Vítězslav Praks

RSS
    SKIP