2


2012

 

Atlas

Studijní a informační centrum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

V areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vznikla nová dominanta - Studijní a informační centrum. Stavba se stala významným modernizačním architektonickým prvkem areálu a dotváří jedinečné prostředí brněnského veterinárního a farmaceutického kampusu. Celková cena investiční akce dosáhla 307 miliónů korun, z toho univerzita zaplatila z vlastních prostředků 3,1 mil. Kč. Vítězným uchazečem výběrového řízení na projektové práce i stavby se stala společnost PROJECT building s.r.o., která se svým týmem vedeným Ing. Arch. Petrem Stojanem budovu navrhla. Zhotovitelem stavby se stala společnost IMOS Brno.

Nová budova se nachází téměř uprostřed areálu univerzity, ze tří stran obklopena vzrostlými stromy. Je tvořena dvěma prosklenými atrii, kolem atrií jsou tři samostatné bloky budov, navzájem propojené lávkami v každém podlaží. Co nejotevřenější půdorys přízemí, přístupný ze všech stran, přímo vybízí k návštěvě objektu. Atria poskytují suchý, teplý, ale dostatečně světlý prostor pro setkávání studentů ve volném čase mezi výukou, který v areálu chyběl, s možností občerstvení , s posezením uvnitř, či venku, či atypické sedačky v podobě molekul. Studentům je v přízemí k dispozici počítačová místnost s 47 terminály a dalšími 40 místy pro připojení notebooků, v celé budově se lze připojit i na wi-fi. Druhou multifukční místnost mohou studenti využívat k různým akcím (studentské konference, zkoušky divadelního kroužku apod).

V suterénu je umístěn univerzitní archiv v budově SIC nalezne zázemí i Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství.

V 2. nadzemním podlaží se nacházejí děkanáty a studijní oddělení všech 3 fakult: Fakulty veterinárního lékařství, Fakulty veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutické fakulty.

V 3. n. p. je umístěn depozitář knihovny s mobilními regály firmy BEG. Regály jsou velmi snadno ovladatelné, celková délka úložného prostoru ve skladu je 2 309 m. Na depozitář navazuje místnost se sterilizačním přístrojem pro péči o dokumenty Univerzitní knihovny, archivní materiály a sbírky Ústavu cizích jazyků a dějin veterinární medicíny.

Celou budovu symbolicky zastřešuje Univerzitní knihovna ve 4. n. p., v nejklidnější části objektu.

Užitková plocha budovy činí 6 900 m2. Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna disponuje 1 000 m2, z toho je 6 kanceláří, depozitář, 2 malé sklady a velký open space. Knihovna má moderní bílošedý design, s žlutým akcentem podlahy a dveří studijních kójí. Ve volném výběru Univerzitní knihovny je umístěno 20 234 svazků knih a vázaných ročníků periodik, celková úložná plocha regálů s volným výběrem je 1 288 m. Výpůjční pult v centrální části otevřeného prostoru je obsluhován dvěma knihovníky, čtenáři mohou využít také selfcheck. Obsluha výpůjčního pultu má dostatečný přehled o  prostoru u vchodu a východu (jen přes turnikety) i prostoru pro studium. V prostoru volného výběru periodik se nachází infobod se stálou obsluhou, která zajišťuje běžné bibliografické a informační služby. Knihovna nabízí možnost kopírování, tisku a skenování na multifunkčních strojích, k nim je nově k dispozici mincovní automat na dobíjení karet. Skenovat objemnější dokumenty lze na velkém knižním skeneru.

Návštěvníci mohou využít 124 studijních míst vybavených elektrickými a síťovými zásuvkami pro připojení notebooků. Pro práci na počítači, pořádání školení a seminářů je určena počítačová studovna, vybavená 24 novými počítači a prezentační technikou. Dalších 7 nových počítačů je v individuálních kójích. Pro skupinové studium a týmovou práci jsou určeny 2 čtyřmístné studovny 4 a 2 studovny s 10 místy k sezení. Počet studijních míst vzrostl o 100.

S výstavbou Studijního a informačního centra se začalo v září 2010. Stavba byla dokončena koncem roku 2011. 14. února 2012 proběhla kolaudace a o den později začalo jsme začali stěhovat Univerzitní knihovnu. 8. března 2012 bylo Studijní a informační centrum slavnostně otevřeno a o den později Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna zahájilo provoz. Okamžitě se setkalo s velkým zájmem studentů i široké odborné veřejnosti. Za první měsíc prošlo turniketem 6 824 návštěvníků. Můžeme tedy s hrdostí prohlásit, že Studijní a informační středisko se stalo centrem akademického života na univerzitě.

Jana Slámová

RSS
    SKIP