2


2012

 

Atlas

Je prostě krásná...

Chci se s Vámi podělit o radost, kterou zažíváme v těchto dnech v Havířově. Po mnoha letech úsilí o novou budovu Městské knihovny Havířov jsme se v únoru 2012 přestěhovali a otevřeli nové prostory pro havířovské občany. Slavnostní otevření se uskutečnilo 22. 2. 2012 ve 2 hodiny odpoledne. Až magické datum, přejme si, aby bylo pro naši knihovnu a všechny naše uživatele šťastné. Ale pěkně popořádku...

Již dlouho jsme v Havířově usilovali o vybudování centrální knihovny. Naší hlavní myšlenou byla centralizace jednotlivých pracovišť do jedné budovy tak, aby celá rodina, která do knihovny přijde, byla na jednom místě obsloužena. Proto bylo rozhodnuto, že v nové budově, která by měla být v centru města dostupná ze všech stran, se bude nacházet vedle dětského a oddělení pro dospělé také oddělení hudební. Tyto půjčovny byly v samostatných budovách v různých částech města, takže toto řešení bylo i praktické. A protože dosavadní prostory pro vedení knihovny a zázemí (oddělení ekonomické a oddělení nákupu a zpracování knihovního fondu) byly nedostatečné, i pro tyto se v nové budově našlo místo.

Měli jsme štěstí na našeho zřizovatele Statutární město Havířov, ten pro naši knihovnu vyčlenil celé křídlo budovy, ve které sídlí Magistrát města Havířova. Nakonec byly vypracovány studie, následně projekt, kladně vyřízena žádost o poskytnutí dotace z evropských fondů, vyčleněny finance z rozpočtu města, výběr zhotovitele. Když je to nyní takto napsáno, zdá se to být velmi jednoduché a prosté. Ale za těmito pár slovy se skrývají roky tvrdé práce, nekonečná jednání. A zejména s architekty! Ten, kdo jednou jednal s architektem, ví, o čem mluvím. Má svou vizi, ale požadavky uživatele ho již moc nezajímají. I tady jsme měli štěstí, "náš" architekt měl pro knihovnice a čtenáře plné pochopení.

A najednou... přišel den 7. 3. 2011.

Tento den byla stavba slavnostně zahájena. A už to začalo, bouralo se, zůstaly z původní budovy pouze obvodové zdi. Celý průběh rekonstrukce, jak jsem ji vnímala já, jako stavební laik, probíhala bez velkých komplikací. A výsledek se mi osobně moc líbí. Ze začátku jsem si vůbec nedovedla představit konečnou podobu. Měla jsem i trochu strach, jak knihovna bude vypadat, protože nosné sloupy uprostřed budovy musely být kvůli statice objektu zachovány a tomu se musel přizpůsobit interiér. Ale nakonec si myslím, že výsledek předčil všechna moje očekávání. Stavba byla dokonce dokončena v předstihu, oproti původnímu termínu o více než měsíc! V lednu 2012 již probíhaly pouze jednoduché práce a odstraňovaly se závady.

Od 23. 1. 2012 začalo velké stěhování, přestěhovali jsme přes 50 000 knihovních jednotek. Naši zaměstnanci a všichni, kdo kdy stěhovali knihovnu, se takové činnosti upřímně děsili. Ale i toto proběhlo bez zaváhání. Stěhování poboček bylo skvěle zorganizované, najatá firma používala speciální vozíčky, kam se daly knihy přímo ze stávajících regálů a v nové budově se ihned přesunuly na správné místo v regálech nových. Takže během 1 dne byla přestěhována celá pobočka!

A po profesionálech přišli na řadu knihovníci a zaměstnanci, aby přestěhované knihy a věci uložili přesně na svá nová místa. Mezitím se dolaďovala technická spojení mezi servery a počítači, v nové budově je nainstalován RFID systém ochrany knih, muselo se zabezpečit fungování systému a bezpečnostních bran... aby vše při slavnostním otevření 22. 2. 2012 fungovalo.

A opravdu vše fungovalo, nové prostory se líbily, byl čas na rozhovory, fotografování. Byla to sláva a každý jsme si to užívali. Byl to náš velký den, nás, knihovníků z Havířova.

A jestli jste si mysleli, že tím to všechno končí... OMYL, tím to všechno teprve začíná. Protože již od následujícího dne nás čekala každodenní práce a věděli jsme, že čtenáři budou zvědaví a přijdou za námi. Práce nás všechny v nových prostorech těší a naši návštěvníci jsou také spokojeni.

V jednom rozhovoru na dotaz, jak se cítíte, jsem spontánně odpověděla: "Jsem šťastná." Ano, jsem šťastná a dodávám, že naše nová knihovna je krásná... přijďte se přesvědčit!

Dagmar Čuntová

RSS
    SKIP