2


2012

 

Děti (ne)čtou

Čtenářský klub... aneb "Vyplouváme s knihami za dobrodružstvím"

V roce 2011 uzavřela Městská knihovna Havířov a základní škola M. Pujmanové spolupráci s organizací Nová škola o.p.s. na projektu tzv. "čtenářských klubů", který je určen dětem ze sociálně slabých rodin a dětem s handicapem, např. dyslexií. Projekt je financovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR. Poměrně dlouhou dobu se pracovnice Městské knihovny Havířov - Bc. Tereza Kafková a Bc. Martina Dordová připravovaly s učitelkami základní školy M. Pujmanové Mgr. Kateřinou Minarovičovou a Mgr. Markétou Kubíčkovou na vytvoření přitažlivého prostředí pro děti, které budou jejich čtenářský klub navštěvovat, a které se budou moci naučit nejen hezky a dobře číst, ale i s knihami pracovat.

Slavnostní zahájení proběhlo 19. dubna 2012 v prostorách základní školy M. Pujmanové a  neslo se v duchu hesla "Vyplouváme s knihami za dobrodružstvím". Spolu s dětmi se "nalodila" také Pipi Dlouhá punčocha, která dětem během cesty vyprávěla, jak se kdysi i ona plavila s tatínkem po moři.

Do klubu se přihlásilo celkem 26 dětí, které pracují ve dvou samostatných skupinách. Každá skupina se schází jednou týdně v prostorách školy a podle připraveného programu knihovnic a vyučujících si děti užívají zábavné odpoledne s knihou a vybraným příběhem.

Tereza Kafková

RSS
    SKIP