2


2012

 

SKIP v akci

Čtenář roku 2012

Rok 2012 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Rok 2012 je rokem mnoha kulturních a vzdělávacích akcí, které mají za cíl poukázat na přínos starších lidí pro společnost, a tak proměnit výzvy, které stárnoucí Evropu čekají, na příležitosti, které povedou ke společenským změnám a ke společnosti, kde najdou své místo všechny věkové kategorie.

V rámci kampaně SKIP - Březen měsíc čtenářů 2012 již tradičně oceňují knihovny své nejlepší čtenáře a hledají svého "Čtenáře roku". Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2012 jsme v knihovnách oceňovali naše nejvěrnější čtenáře - tj. čtenáře, kteří jsou nejdéle v evidenci našich knihoven! Bez věrných čtenářů nemohou fungovat dlouhodobě ani knihovny. Naši nejvěrnější čtenáři jsou aktivní starší lidé a my jsme se chtěli akcí Čtenář roku k mezinárodním aktivitám mezigenerační solidarity přihlásit. Spokojení a věrní čtenáři představují skutečné bohatství i veřejných knihoven.

Titul Čtenář roku byl udělen ve všech krajích ČR až na východní Čechy, kde východočeský SKIP spojil již tradičně Královéhradecký a Pardubický kraj. Některé skipové regiony zorganizovaly tuto akci velmi slavnostně a za účasti regionálních médií, zřizovatelů knihoven i vzácných hostů vyhlásily své nejvěrnější čtenáře. Bohužel některé skipové regiony tuto akci pojaly pouze formálně, akci vůbec regionální výbor nepodpořil a ceny pro vítěze byly pouze zaslány do vybrané knihovny v kraji. I u této akce se ukazuje, že některé regiony jsou aktivní a jiné méně! Celkem se k této akci letos připojila celkem 70 veřejných knihoven.

 Např. Ostravským "Králem čtenářů" tedy přesněji "Královnou čtenářů" se stala paní Marta Trnková, která je své knihovně věrna přes šedesát let. PdDr. Marta Trnková je čtenářkou ostravské knihovny od roku 1943. V letošním roce oslaví významné životní jubileum 80.let. Knihovnu navštěvuje pravidelně, nejméně jednou týdně a někteří knihovníci ji považují téměř za svou kolegyni. Je to velmi sečtělá žena s velkým přehledem a znalostmi, velká milovnice opery, která na své okolí působí naprosto pozitivně a vstřícně. V rámci Dne ostravských čtenářů se 29. března 2012, v příjemném prostředí hudebního sálu KMO, sešli téměř všichni nominovaní čtenáři. Všichni byli odměněni cenami, které věnovalo Statutární město Ostrava, nakladatelství Repronis a Knihovna města Ostravy. Hodnotné ceny a zejména poukázky na nákup knih ve výši 2000 Kč paní Trnkové předala zástupkyně SMO paní Bc. Naděžda Brožková, zástupkyně Moravskoslezské vědecké knihovny Mgr. Marie Šedá a ředitelka Knihovny města Ostravy Mgr. Miroslava Sabelová.

V pondělí 26. března byl v Městské knihovně Velvary vyhlášen Čtenář roku Středočeského kraje. Členky regionálního výboru SKIP SČ se po zkušenosti z předchozího roku rozhodly, že u krajské úrovně soutěže setrvají u postupu hlasování Domnívají se, že se nejedná o čísla, počty či roky, ale o dobré vzájemné vztahy mezi knihovnami a jejich čtenáři, které nejsou poměřitelné. Ponechaly tedy vše náhodě a štěstěně, která z knihoven Středočeského kraje vyhraje. Losující byla vedoucí výpůjčního oddělení Městské knihovny Beroun paní Jaroslava Pazderová. Vylosovanou knihovnou se stala Městská knihovna Velvary. Paní Emílie Poláčková se stala nejenom vítězkou ve velvarské knihovně, ale také je Králem čtenářů za Středočeský kraj. Paní Poláčková je čtenářkou velvarské knihovny již 57 let!

Čtenář roku Libereckého kraje byl vyhlášen ve čtvrtek 22. 3. 2012 v Krajské vědecké knihovně Liberci. Pozvání na slavnostní vyhlášení přijali všichni nominovaní čtenáři, které do Liberce dovezly nebo doprovodily zástupkyně jednotlivých knihoven. Vyhlášení čtenáře roku se zúčastnila ředitelka KVK Liberec Mgr. Blanka Konvalinková a pozvání přijala i náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Lydie Vajnerová. Titul Čtenář roku 2012 Libereckého kraje získala paní Dana Ceéová, která již od roku 1937 navštěvuje Městskou knihovnu v Semilech. V průběhu příjemného odpoledne přítomní vyslechli mnoho velmi osobních vyznání k četbě i knihovnám samotným i neobyčejně zajímavá vyprávění a osobní zkušenosti s knihovnami v období, která jsou nám dnes velmi vzdálená, která známe mnohdy již jen z literatury nebo ani to už ne.

Ve středu 22.3. odpoledne byl v Hradci Králové slavnostně vyhlášen a oceněn nejvěrnější čtenář Knihovny města Hradce Králové, zároveň nejvěrnější čtenář Královéhradeckého a Pardubického kraje, a také absolutní vítěz regionu 08 Východní Čechy. Nejprve byl vyhlášen vítěz místní, tj. Čtenář roku Knihovny města Hradce Králové. Z celkově přihlášených 55 účastníků soutěže byl vybrán jako nejdéle aktivní čtenář pan Vladimír Macháček, který je uživatelem knihovny již od roku 1935. Následně byly představeny knihovny Královéhradeckého a Pardubického kraje, které nominovaly své nejvěrnější čtenáře do krajského kola. Z jejich čtenářů vzešel vítěz. Za Královéhradecký kraj zvítězil pan Vladimír Macháček z Hradce Králové. Za Pardubický kraj se stala vítězkou paní Olga Zacharová z obce na Malé Hané, z Jaroměřic.

Stejně jako v loňském roce také letos hledaly knihovny Kraje Vysočina svého Čtenáře roku. Zatímco hlavním kritériem pro vítězství minulého ročníku byl počet vypůjčených knih, letos se hledal čtenář nejvěrnější, tedy ten, který knihovnu navštěvuje nejdéle. Mnohde to tak byl úkol nesnadný, ne proto, že by byla nouze o věrné čtenáře, ale většinou kvůli ostýchavosti a neuvěřitelné skromnosti oslovených. Ti nechtěli věřit, že by právě oni mohli být těmi vyvolenými, a v podstatě nechápali, že by na ně někde mohl být někdo zvědavý. Ale knihovny byly, a hodně. Setkání s těmito čtenáři bylo nadmíru inspirativní a příjemné, vždyť většina z nich byla uživateli knihoven v době, kdy mnozí přítomní knihovníci ještě nebyli na světě, o historii svých knihoven toho tak věděli opravdu hodně a měli ostatním co říct. 50 let a více, to byla obvyklá doba, po kterou knihovnu čtenáři navštěvují. Vyhlášení se zúčastnilo celkem 8 čtenářů (někteří v zastoupení svých knihovníků) nominovaných knihovnami v Jihlavě, Třebíči, Žďáře nad Sázavou, Přibyslavi, Humpolci, Kamenici nad Lipou a Ledčí nad Sázavou. Záštitu nad celou akcí převzal a vítěze ocenil Ing. Tomáš Škaryd, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury. Čtenářem roku 2012 se stala Svatava Frühbauerová, která navštěvuje knihovnu již od roku 1940, tedy neuvěřitelných 72 let! A je nám velkou ctí, že je to čtenářka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Když vyhrála 14. března 2012 městské kolo, byla velmi potěšena, když dnes ale došlo k vyhlášení vítěze kola krajského a ona opět uslyšela své jméno, neubránila se slzám. Po vyhlášení bylo pro všechny přítomné připravené pohoštění, kterého se všichni rádi zúčastnili. To, že ostatní čtenáři nevyhráli, vůbec nebrali jako prohru, byli spíše potěšeni, že si mohli udělat výlet do Havlíčkova Brodu, příjemně si zpestřit den a popovídat si s ostatními soutěžícími. Také letos se tak Čtenář roku velmi vydařil a zařadil se mezi další úspěšné akce letošního roku.

Krajská knihovna Františka Bartoše vyhlásila soutěž o nejstaršího aktivního čtenáře veřejných knihoven ve Zlínském kraji. Čtenáře do ankety nominovalo devět knihoven Zlínského kraje (krajská knihovna, sedm městských a jedna obecní). Nejstarším aktivním registrovaným čtenářem v kraji je pan Jan Bezděka, který navštěvuje Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně a nyní je uživatelem zvukové knihovny. Pan Bezděka letos oslavil 101 let a i v tomto věku knihovnu osobně navštěvuje a literatura je jeho koníčkem. Jan Bezděka byl slavnostně oceněn v Krajské knihovně Františka Bartoše dne 21. 3. spolu s dalšími věrnými čtenáři knihovny, slavnostní akce se zúčastnila rovněž jeho manželka.

Dne 16. března 2012 proběhla v Městské knihovně v Kaplici malá slavnost. Uskutečnilo se zde setkání nejvěrnějšího čtenáře knihovny pana Miroslava Svobody, který navštěvuje knihovnu od roku 1955. Setkání se zúčastnili starosta města pan Talíř a místostarosta města pan Svoboda. Nejvěrnější čtenář byl vyhodnocen jako vítěz i v rámci celého Jihočeského kraje. Stal se vítězem ankety Čtenář roku, který byl vyhlášen Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a získal poukázky na nákup knih, které mu předala předsedkyně regionální organizace SKIP Ivana Troupová.

V tom letošním roce se hledali nejvěrnější čtenáři i knihoven Karlovarského kraje. Z vyplněných anketních lístků a podle evidence čtenářů jich vybrali zhruba dvacet. Předávání cen se uskutečnilo v krásném prostředí Galerie u Vavřince před tanečním podvečerem nazvaným "Smím prosit?". Čtenáři obdrželi z rukou pana starosty Ing. Josefa Hory a ředitelky knihovny Hany Nemčičové nejen Pamětní list, ale i knihu z nakladatelství Triton či Fragment dle vlastního výběru. Vítězkou krajského kola a tím pádem Čtenářem roku se stala paní Eva Sojková, která kromě knihy obdržela poukázku na výběr knih, kterou věnovala Skanska a knihkupectví Kanzelsberger. Nezapomněli ani na děti. Pro ty byl středeční podvečer pohádkový. V rámci celostátní akce Týden čtení pro ně chodovská knihovna uspořádala hodinku plnou pohádek nazvanou Z pohádky do pohádky. Paní knihovnice v kostýmu vodníka a čarodějnice přečetly dětem i dospělým pohádku O Popelce a Šípkové Růžence. Pomocí obrázků a různých otázek vtáhly do děje i ty nejmenší. Nechyběl ani taneček nebo pohádkové hádanky, za něž malí čtenáři dostaly sladkou odměnu. Pohádkový podvečer zakončily loutkovým divadlem.

Celostátním vítězem akce Čtenář roku 2012 se stal pan Vladimír Macháček, čtenář Knihovny města Hradce Králové! Pan Macháček (*1929) je věrný čtenář městské knihovny od roku 1935. Velmi rád čte literaturu faktu, cestopisy a špionážní romány. Mezi jeho oblíbené autory patří Zdeněk Šmíd, Ota Ulč a John Le Carré. Pan Macháček také s láskou vybírá knihy pro svou manželku a stále vede ke čtení svého malého vnoučka, kterému pravidelně předčítá. Pan Macháček již 77 let pravidelně navštěvuje Knihovnu města Hradce Králové.

Akci oceňování Čtenáře roku 2012 podpořily firmy SKANSKA, nakladatelství Triton a knihkupectví Kanzelsberger.

Roman Giebisch

RSS
    SKIP