1


2012

 

Elektronicky

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Cestovní zpráva ze stáže

Ve dnech 15. a 16. prosince 2011 jsem měla možnost v rámci benefitu pražské organizace SKIP navštívit Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti (www.knihovnabbb.cz), především jsem se věnovala činnosti dětského oddělení se zaměřením na akce pro děti. (Právě proto jsem zvolila tuto knihovnu, zde funguje "vyhlášené" dětské oddělení se známými dětskými knihovnicemi - "Matkami Andersenkami": Hankou Hanáčkovou a Mirkou Čápovou, se kterými jsem měla tu čest se už setkat na několika knihovnických akcích či při prezentaci Noci s Andersenem).

V Uherském Hradišti, města, které je přirozeným středem Slovácka a žije v něm  26 131 obyvatel (bližší informace na: www.mesto-uh.cz), jsem velice snadno našla krásně zrekonstruovanou budovu bývalé židovské synagogy, kde knihovna sídlí. Po milém přijetí u pana ředitele  Mgr. R. Jančáře jsem se hned mohla zúčastnit akce pro děti: besedy s regionální autorkou E. Eliášovou, která dětem vyprávěla o vánočních zvycích na Valašsku a Slovácku a četla ze svých knížek pohádek a pověstí.                                          

Další část své stáže jsem věnovala prohlídce knihovny a především dětského oddělení. Za doprovodu Hanky jsem se seznámila s provozem knihovny a nahlédla    i do odd. katalogizace. Dětské oddělení (pro představu stručně ze statistického deníku: do konce listopadu 2011 - 1 212 čtenářů do 15 let, kteří uskutečnili 31 322 výpůjček, prům. denní návštěvnost: 120 dětí) se nachází ve 2. patře historické budovy, jedná se vlastně o dětské království, které má své zákony a pravidla. "V dětském království všichni rádi čtou, krásně myslí, krásně mluví a šíří jeho slávu". Prostor oddělení je velmi členitý, doplněný dřevěnými schůdky a lodními lany. Jistě nejoblíbenější částí oddělení je půdička, prostor na čtení, povídání, ale i válení a odpočívání. Pokud jde o fond, tvoří ho asi 20 tis. knížek: beletrie barevně označená (pohádky, příběhy o dětech ..) a naučná literatura řazená dle MDT. V beletrii mne zaujal nápad umístit na police rozřaďovače se jménem autora, doplněné o jeho fotografii - myslím, že nejen děti se rády podívají, jak jejich oblíbený autor ve skutečnosti vypadá (vypadal). Nechybí ani časopisy, výukové CD-Romy a za pozornost stojí také zvuková čítanka - 573 titulů CD a MG, které obsahují dětské knihy ve zvukové podobě. Slouží všem dětem, především však dyslektikům a handicapovaným čtenářům. Děti zde mají k dispozici také bezplatný internet (na 15 min. za den).

Dopoledne patří v dětském oddělení mateřským a základním školám: konají se zde besedy o dětských knihách a autorech knih, literární pořady a lekce informatické výchovy. Zajímala jsem se o to, s kolika a se kterými školami knihovna průběžně spolupracuje. Jsou to: několik MŠ z města i okolí, ZŠ jsou ve městě 4 státní a 1 soukromá, 2 z příměstských částí, přes 15 škol z okolí zajíždí do knihovny příležitostně. Knihovna spolupracuje také se 2 speciálními ZŠ. Pro ně jsou připravovány celoroční projekty.  Na akcích pro školy jsou dětem nabízeny přihlášky, a pokud se zapíší do týdne po akci, mají jako bonus zápis zdarma (jinak děti do 15 let platí roční poplatek 30,- Kč).

Blíže jsem se seznámila s organizací pěti významných akcí pro děti, které pořádá knihovna ve spolupráci s dalšími organizacemi a osobnostmi. Jsou to:  Literární soutěž Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně, kulturní festival na podporu čtenářství Hradišťské sluníčko, v Týdnu knihoven Setkání broučků na náměstí, Den pro dětskou knihu a především Noc s Andersenem.

Celkově hodnotím stáž jako velmi užitečnou a podařenou. Měla jsem možnost nahlédnout pod pokličku knihovny, která je opravdovým kulturním centrem města.

Na akcích, které připravuje, se podílí spousta dalších subjektů i významných osobností, žije jimi opravdu celé město. Atmosféra v knihovně byla velmi milá a přátelská a to jistě nejen díky předvánočnímu času. 

Mgr. J. Řeháková, Městská knihovna v Praze

RSS
    SKIP