1


2012

 

Elektronicky

Rumunsko, literatura černomořské oblasti a komiks - hlavní témata mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2012 (17. - 20. 5.)

18. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha přivítá jako svého čestného hosta Rumunsko.  Program, který rumunští kolegové v rámci své prezentace připravují je velmi zajímavý a nabízí celé spektrum literární, divadelní i filmové tvorby této země. Účast Rumunska nás vedla k tvorbě doplňujícího programu věnovaného literatuře černomořské oblasti, který umožňuje představit tento historický region v širších souvislostech. V rámci tématu bude představena současná literární tvorba jednotlivých zemí, jež do černomořské oblasti patří, formou setkání  a debat pozvaných autorů  literárních osobností např. Antona Sanchenka (Ukrajina), Ayfer Tunç (Turecko), Gurama Odisharia (Gruzie), Florina Bocana (Rumunsko), Ljudmila Ulitskaya (Rusko - krymská oblast) a dalších. Domníváme se, že se jedná o významné literatury, jež se však u nás dosud nesetkávají se zaslouženým nakladatelským i čtenářským ohlasem.  Rumunští kolegové se účastní veletrhu Svět knihy Praha po mnoho let a my věříme, že jejich letošní čestná účast, ceněná o to více, že je připravována za ztížených finančních podmínek ekonomické krize, zajistí zvýšený zájem o rumunskou literaturu a kulturu ze strany odborné i laické veřejnosti.

Návštěvníci veletrhu mohou každoročně navštívit tematicky zaměřený pavilon, jenž bude letos zaměřen na komiksovou literaturu a výtvarnou tvorbu. V rámci doprovodného programu proběhne řada prezentací, výstav, tvůrčích dílen a diskuzí o historii a současnosti tohoto čtenářského i vydavatelského fenoménu. Komiks patří mezi dynamicky se prosazující součást celosvětového vydavatelského profilu, je představován v rámci samostatných festivalů a naším partnerem pro přípravu obsahové náplně speciálního programu jsou pořadatelé mezinárodního multimediálního festivalu KomiksFest!.

Odbornou veřejnost bych opět ráda upozornila na 2. ročník Ceny Jiřího Theinera,  jež je určena žijící osobnosti či instituci působící v zahraničí, která svým počinem nebo dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR. Donátorem ceny je pan Pavel Theiner - syn vynikajícího redaktora časopisu Index a překladatele.

Kromě zmíněných hlavních témat veletrhu nabídne jeho literární festival i výstavní část bohatý mezinárodní program připravený ve spolupráci s partnery z mnoha zemí světa, letošní autorská účast bude sestávat z vynikajících spisovatelů z mnoha zemí (Finsko, Francie, Norsko, Rumunsko, Švédsko, USA, Walonsko-Brusel a dalších) .

Odborné veřejnosti doporučujeme výhodnou návštěvnickou registraci na www.světknihy.cz, jež je určena zástupcům nakladatelství, knihkupectví, knihoven, škol, kulturních a vědeckých institucí, odborných pracovišť a firem působících v oblasti knižního a polygrafického oboru. Registrace nabízí i služby Obchodního centra.

Dana Kalinová

 

RSS
    SKIP