1


2012

 

Informační servis

Termínový kalendář - Ohlášené knihovnické akce březen - září 2012

Březen

1.-31.3. - BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘU
5.-11.3. - TÝDEN ČTENÍ
7.3. - Sběr dat do RIV, NK, SKIP Praha
8.3. - Večerníčky, Knihovna J. Mahena v Brně, Centrum dětského čtenářství Školní knihovny - přežitek nebo potřeba? Seminář ZŠ Ostrava - Hrabůvka
15.-18.3. - Knižní veletrh, Lipsko, http://www.leipziger-buchmesse.de
16.-19.3. - Knižní veletrh Paříž, http://www.salondulivreparis.com
19.-22.3. - Mezinárodní veletrh dětské knihy, Bologna, http://www.bookfair.bolognafiere.it
20.3.  - Světový den poezie
21.3.  - První mezinárodní konference EFI (Efektivní inf. služby NTK), NTK v Praze
30.3.  - Noc s Andersenem

Duben

1.4. - Mezinárodní den dětské knihy
4.4. - SUK - Čteme všichni Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku, PNP na Strahově
10.4. - Práce s dospívající mládeží v knihovnách, Goethe-Institut Praha
10.4. - Zvukové knihovny v roce , 14. odborný seminář, Městská knihovna v Třebíči
16.-18.4. - Knižní veletrh Londýn, http://www.londonbookfair.co.uk
17.-18.4. - Knihovnická soutěžní přehlídka OKNA, Městská knihovna Chrudim
18.-21.4. - LIBER LAG , NTK v Praze
19.4. - Elektronicky, online, nadosah ... , seminář, NTK v Praze
20.-21.4. - Litoměřice a České středohoří. Zájezd SKIP Jižní Čechy
23.-24.4. - Hrátky s pamětí (pro trenéry paměti), KKD Vyškov
23.4. - Světový den knihy a autorských práv
24.-25.4. - Chceme dětem číst 4, Knihovna J. Mahena v Brně
24.-25.4. - Elektronické služby knihoven, seminář, KKFB Zlín
25.- 29.4.      26. mezinárodní knižní veletrh, Ženeva
25.-26.4. - Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách, SDRUK, Městská knihovna v Praze
27.-29.4. - Mezinárodní veletrh antikvárních knih, Paříž, http://www.salondulivreancienparis.fr
27.4.     - Informační medicínské zdroje a způsoby vyhledávání v portálu MEDVIK, NLK v Praze

Květen

Květen  - Jak se jinde knihovničí, exkurze RV Stř. Čechy po posázavských knihovnách
Květen  - Rozvoj čtenářské gramotnosti, Městská knihovna Dobříš
11.5. - Setkání rokycanských knihovníků, seminář, Městská knihovna Rokycany
14.5. - Bezbariérová knihovna, Městská knihovna Svitavy
15.-16.5. - Hudební seminář, Knihovna J. Mahena v Brně
16.5. - Světový den informační společnosti
17.-20.5. - Svět knihy - 18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival, Praha, http://www.bookworld.cz/
17.-19.5. - Literární Šumava - Český Krumlov a okolí, RV JČ a ZČ SKIP
20.5. - Světový den kulturního rozvoje (UNESCO)
22.-24.5. - INFORUM , Praha, www.inforum.cz
23.5. - Knihovnické minimum pro knihovníky bez knihovnického vzdělání SČ kraje, SVK Kladno
30.5. - Knihovnické minimum pro knihovníky bez knihovnického vzdělání SČ kraje, SVK Kladno
31.5. - Kde končí svět. Prezentace prací dobříšských dětí, Městská knihovna Dobříš

Červen

1.-9.6. - "Čtení nad Olzou" - 5. ročník mezinárodního týdne čtení, Městská knihovna v Českém Těšíně
3.-7.6. - CASLIN , NTK v Praze
6.6. - Křest knihy Školníci Praha
6.6. - Knihovnické minimum pro knihovníky bez knihovnického vzdělání SČ kraje, SVK Kladno
12.-13.6. - Práce s loutkou, seminář KKD Vyškov
13.6. - Knihovnické minimum pro knihovníky bez knihovnického vzdělání SČ kraje, SVK Kladno
14.6. - 22. seminář akvizičních pracovníků, Ostrava
15.-16.6. - Letní knižní veletrh Ostrava
18.-22.6. - Hradišťské sluníčko, Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště
21.-27.6. - ALA - American Library Association Annual Conference, Anaheim, USA, http://www.alaannual.org/
27.-30.6. - 41. výroční konference LIBER , Tartu, Estonsko
30.6. - Uzávěrka nominací na ceny SKIP a SKANSKA Městská knihovna roku , MARK

Červenec

1.-3.7. - Setkání s loutkou, 6. ročník knihovnické dílny, Městská knihovna Chrudim

Srpen

5.8. - Uzávěrka nominací na cenu Ministerstva kultury Knihovna roku
11.-17.8. - 78. IFLA General Conference and Assembly, Helsinki, Finsko, http://www.ifla.org/ifla78
srpen: Louny, Setkání knihovnických seniorů ČR

Září

Září - Práce s veřejností, MěK Milín
4.-6.9  - Seminář knihovníků muzeí a galerií, Uherské Hradiště
11.-13.9. - Konference Knihovny současnosti, Pardubice
13.-15.9. - Co venkovské knihovny umějí a mohou, Petrůvky
14.-15.9. - Malé podzimní setkání, Rudolfov. SKIP Jižní Čechy
21.9. - KNIHOVNICKÝ HAPPENING, Městská knihovna v Písku
27.9. - Zahájení RKK /2013, NTK v Praze
30.9. - Vyhlášení dotačních programů Ministerstva kultury pro rok 2013

 

RSS
    SKIP