1


2012

 

Informační servis

Konference o budoucnosti

V Opavě se v polovině února (15. a 16. 2. 2012) uskutečnil už 9. ročník konference Kniha ve 21. století, pořádané Ústavem bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity a regionálním výborem severomoravského regionu SKIP. 158 evidovaných účastníků v nepříznivém počasí není určitě málo.

Většina příspěvků se sice zabývala zdánlivě všedními tématy, ale jejich aplikace bude knihovnám bezesporu budoucnost zajišťovat. Nejvíce šlo o budoucnost hned v prvním bloku, věnovaném e-čtečkám a připravované novele autorského zákona směrem k využívání elektronických zdrojů v knihovnách. Zde dominovalo vystoupení Dr. Richtra z Národní knihovny, který přesvědčivě vysvětlil závislost budoucnosti knihoven na zmiňované novele: buď budou moci knihovny využívat prudce se rozvíjející elektronické služby, nebo začnou ztrácet. Pokud jde o e-čtečky, v příspěvcích se projevila nerozhodnost odhadnout další vývoj tohoto média i pokud jde o prostý fakt, jestli v knihovnách půjčovat programy do e-čteček či nikoliv.

V bloku Celoživotní vzdělávání se ukázalo, jak i tato činnost může významně ovlivnit činnost knihoven. Kupodivu to snad nejvíce dokumentovaly dva příspěvky: Zlaty Houškové z Národní knihovny zobecňující zkušenosti z oblasti, která je ještě víc než její parketou, a s velkou pozorností přijaté vystoupení A. Holíkové z obecní knihovny Libina na Šumpersku o virtuální akademii 3. věku, bohatě dokumentované fotografiemi a "příběhy z natáčení". Velmi jsem ocenil také vystoupení ředitelky vsetínské knihovny H. Gajduškové, která líčila celoživotní vzdělávání na Vsetínsku.

Další blok byl věnován náročnému tématu Teenager a čtení. Měl ho uvést příspěvek Dr. Kateřiny Homolové (ÚBK), nemoc tomu zabránila, ale čtenáři Bulletinu SKIP se mohou seznámit s hlavními myšlenkami autorky na stranách 16 a dalších tohoto čísla. V bloku zaujal společný příspěvek Dr. Libuše Foberové PhD. a studentky D. Bláhové (obě ÚBK) se zajímavým názvem Budoucnost knihoven - trendy a směry. S nejzajímavějšími myšlenkami autorek se čtenáři Bulletinu SKIP seznámí v příštím čísle.

Alespoň pár citátů z ankety o budoucnosti knihoven mezi vyučujícími knihovnictví:

  • Předpovědět budoucnost nelze, ale sledovat konkurenci a trendy, mít vizi a jasně definovat strategii je možno. Platí: kdo je připraven, není ohrožen.
  • Otázkou je budoucí postavení knihoven v "síťově orientované" společnosti, a jak vezmou na vědomí nová média. Knihovna je médium tradiční a záleží na mnoha okolnostech, jestli zůstane pro uživatele moderní a žádoucí.
  • Knihovny budou existovat, pokud je lidé budou potřebovat.

Dále Mgr. M. Wolná představila M klub třinecké knihovny, který je znamenitou ukázkou, jak přivést teenagery do knihovny. Zajímavý a zároveň šokující byl pohled V. Kontríkové z Fakulty sociálních studií MÚ v Brně na "Děti na internetu" na základě výsledků evropského průzkumu.

Silnou stránkou posledního bloku bylo to, že soustředil studentské aktivity původně ze tří škol, nemoci a dopravní komplikace však blok podstatně zkrátily. Nejvíce zde upoutal příspěvek Sylvie Strýčkové Zelená knihovna. Jedná se o studentský projekt, ke kterému se už ve světě připojilo hodně knihoven snažících se lépe využívat zdroje a třídit odpad atd.

Pořadatelé slibují z příspěvků konference vydat sborník. Bude to věru zajímavé čtení.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP