1


2012

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska v roce 2012, a to

  • do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB),
  • do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem veřejných knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Zaměstnání v knihovně příslušného typu nebo studium knihovnictví, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají individuální členové SKIP a dále uchazeči, kteří se v předchozích letech nezúčastnili studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.

Termíny: Přihlášky je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2012. Je žádoucí specifikovat v nich problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit, případně konkrétní vybranou knihovnu (přednostně mimo Vídeň). Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 18. května 2012.

Přihlášky, které nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

Přihlášky je možné podávat také elektronicky. Regionální výbory mohou zaslat přihlášky do sekretariátu SKIP na elektronickou adresu <skip@nkp.cz>, v kopii na adresu KZS <zdenek.matusik@nkp.cz>.

V Praze dne 6. února 201

Komise SKIP pro zahraniční styky

 

RSS
    SKIP