1


2012

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z VV SKIP 25. 11. 2011

 • Připravuje se vznik nové sekce SKIP. Sekci služeb osobám se specifickými potřebami představila Helena Selucká, která mimo jiné stojí i za projektem Bezbariérová knihovna http://www.bezbarierova.knihovna.cz/
 • Vzdělávací projekt UZS končí v půlce roku 2012.
 • Novela Autorského zákona se odkládá na říjen 2012, možná bude platit od listopadu 2013.
 • Spolupráce s firmou SKANSKA bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2012. Otázkou stále je, jak velká bude finanční dotace a kolik aktivit bude možné z příspěvku podpořit.
 • SKIP ČR děkuje krajským knihovnám za dlouhodobou pomoc s distribucí materiálů.

Z předsednictva VV SKIP 15. 12. 2011

 • Čtenář roku - pokud v soutěžním porovnávání budeme pokračovat, jaká stanovíme kritéria?
 • Hledáme motto Týdne knihoven 2012.
 • Grantové projekty regionů by měly být realizovány nejpozději v říjnu, aby jejich vyúčtování proběhlo včas.

Z předsednictva VV SKIP 19. 1. 2012

 • Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
 • Přichází čas začít se připravovat na valnou hromadu SKIP, která by měla proběhnout v červnu 2013. Kde bude konat? Koho budeme volit? Zatím samé otazníky.
 • Podrobnosti ke všem chystaným aktivitám najdete na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty. Zvlášť aktuální je nyní Březen - měsíc čtenářů. Chystá se Týden čtení, Maratón čtení a Čtenář roku.

Krátká zpráva z výjezdního zasedání VV SKIP 1. -  3. 2. 2012

V Městské knihovně v Pardubicích zasedal od 1. do 3.2.2012 výkonný výbor SKIP. Na programu byla mimo klasických bodů (jako je hospodaření či zprávy z regionů a sekcí) i novinka.

Představila se skupina knihovníků, kteří by měli zájem o vytvoření nové sekce SKIP. Pod názvem SEX by se pro příště ráda našla Sekce experimentálních knihovníků. Sekce by ráda zvedla úroveň českého knihovnictví a chce bojovat proti malosti, neprofesionalitě, nízkému sebevědomí. Chce podporovat originalitu a nadšení.

Čeká nás řada prověřených akcí jako jsou Březen - měsíc čtenářů, další vyhledávání čtenáře, který je něčím výjimečným, Maratón čtení, Noc s Andersenem, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu. K BMČ a TK budou vydány 2 druhy plakátů a záložek. Distribuovat se budou díky vysokým finančním nákladům najednou. VV pracoval nad strategií a koncepcí SKIP. Je nutné začít chystat valnou hromadu v roce 2013. Hledá se vhodná destinace, ale i kandidáti do voleb. Kdo bude dále pracovat ve výkonném výboru, jeho předsednictvu a kdo bude novým předsedou SKIP?

Účastníci VV se zúčastnili semináře marketing a public relations v knihovnách na konkrétních příkladech Městské knihovny v Praze a Městské knihovny Ostrava. Problematika autorského zákona a elektronických knih je nyní rovněž otázkou, která se řeší v mnoha knihovnách.

Pro zájemce byla nachystána i exkurze po historických budovách pardubické knihovny.

Vánoční jarmarkVánoční jarmark

Klub tvořivých knihovníků obohatil činnost SKIPu jarmarkem. Uspořádal ho 1. prosince 2011 na nádvoří Klementina z výtvorů svých členů, kteří je také sami nabízeli. A my nabízíme alespoň foto z této záslužné a nápadité akce.

 

RSS
    SKIP