1


2012

 

Co nového ve SKIP

Zpráva o hospodaření VV SKIP za rok 2011

Příjmy

Daněné příjmy celkem

852 107,00 Kč

účastnické poplatky na akce SKIP

290 950,00 Kč

prodej publikací

104 657,00 Kč

pronájem a inzerce

456 500,00 Kč

vratka daněná

0,00 Kč

Nedaněné příjmy

1 165 536,58 Kč

členské příspěvky

689 828,00 Kč

úrok ČSS

1 608,58 Kč

dary

2 000,00 Kč

dotace MK

472 000,00 Kč

vratka nedaněná

100,00 Kč

Příjmy celkem

2 017 643,58 Kč

Příjmy za zájezd SKIP

271 800,00 Kč

Výdaje za zájezd SKIP

271 800,00 Kč

Výdaje

Výdaje odečitatelné

 

nákup materiál

23 542,00 Kč

dohody o provedení práce

129 473,00 Kč

služby

348 062,00 Kč

vratka za účastnický poplatek

 

CELKEM odečitatelné výdaje

501 077,00 Kč

Výdaje neodečitatelné dotace ne z průběžné položky

 

materiál

13 000,00 Kč

OON a daně

104 000,00 Kč

služby

355 000,00 Kč

vratka dotace

 

CELKEM výdaje dotace

472 000,00 Kč

   

Výdaje neodečitatelné

 

ceny

 

cestovné

12 357,00 Kč

cestovné zahraniční

10 154,00 Kč

dary

44 249,00 Kč

dohody o provedení práce

47 600,00 Kč

náklady na navýšení dotace materiál

7 023,50 Kč

náklady na navýšení dotace služby

312 481,78 Kč

náklady na navýšení dotace dohody

82 200,00 Kč

nákup materiálu

7 023,50 Kč

občerstvení

39 674,00 Kč

odvod VV SKIP

 

poštovné

3 116,00 Kč

poplatky bance

7 437,29 Kč

služby výkonný tajemník

201 000,00 Kč

SW

8 436,00 Kč

provozní režie nájem, školení, apod.

7 811,00 Kč

příspěvky IFLA

42 449,73 Kč

členské příspěvky jiným organizacím IBBY,
Unie zaměstnavatelů,
Asociace muzeí a galerií,
OSMD,
Spolek o obnovu venkova

52 600,00 Kč

happening

20 000,00 Kč

tisk

294 028,00 Kč

doména - WEB

51 918,00 Kč

daň z příjmu

28 690,00 Kč

Výdaje z příspěvků celkem

1 280 248,80 Kč

Výdaje neodečitatelné celkem

1 752 248,80 Kč

Výdaje celkem

2 253 325,80 Kč

   
Hospodářský výsledek

-235 682,22 Kč

Konečný stav pokladny

27 393,00 Kč

Konečný stav běžný účet

337 388,69 Kč

Konečný stav termínovaný účet

171 219,25 Kč

Konečný stav celkem

536 000,94 Kč

Zpracovala: A. Kvasničková, schváleno výkonným výborem SKIP 3. 2. 2012

 

RSS
    SKIP