1


2012

 

Galerie

Dr. Naděžda Ježková

Dr. Naděžda JežkováPhDr. Naděžda Ježková patří k prvým nositelům Ceny českých knihovníků - toto ocenění získala v Brně roku 2001.

Narodila se před devadesáti lety - 18. června 1922 v Jičíně. Po absolvování knihovnické školy v Praze nastoupila v roce 1942 do jičínské knihovny. Ve svých vzpomínkách Padesát let v knihovnictví (rukopis uložen v archivu SKIP) píše: "... velice brzy jsem se pro knihovnictví nadchla a vydrželo mi to po celý život. I když jsem kolikrát remcala a nehořela jsem nadšením, když má dcera také chtěla jít na knihovnictví. Ono totiž knihovnictví spojuje dvě věci, které mám ráda: lidi a knihy. Když jsem šla do školy, tak jsem myslela jen na ty knihy, tenkrát jsem se ještě lidí styděla. Ale náramně ráda jsem je pozorovala. A tak už v prvním ročníku na první praxi, bylo to v zimě v Jičíně, kde jsem zároveň i absolvovala kurs pro dobrovolné knihovníky, jsem zjistila, že se mi v knihovně velice líbí a že asi nebudu nikdy chtít dělat něco jiného."

Její životní dráha začala v Jičíně a musí se přiznat, že s tak pestrou knihovnickou dráhou se člověk jen tak nesetká. Jejím vrcholem bylo působení v ostravských knihovnách - nejdříve jako metodik v Krajské vědecké knihovně a Krajské lidové knihovně, a po intermezzu, kdy ředitelova v Okresní lidové knihovně v Karviné, jako ředitelka Knihovny města Ostravy (býv. KLK) a to od roku 1965 do roku 1971, kdy musela z politických důvodů odejít. Poté pracoval až do svého odhodu do důchodu v roce 1976 jako řadová knihovnice.

Za dobu svého působení na severní Moravě významně ovlivňovala rozvoj knihovnictví v tomto regionu. Právě v šedesátých letech se významně zapsala do knihovnického dění. S tehdejším krajským inspektorem pro kulturu Zdeňkem Chaloupkou propracovali pro Severomoravský kraj systém střediskových knihoven do té podoby, že se stal spolu s jihomoravským modelem příkladem pro řešení situace českého lidového knihovnictví. Nutno říci, že systém střediskových knihoven posunul naše knihovnictví o řád výše.

Rozvíjela také kontakty s knihovníky na Slovensku, Polsku a Německu. S Miroslavem Nádvorníkem spolupracovala při přípravě Systematického třídění, které pro potřeby lidových knihoven vyšlo v roce 1961. Zpracovala řadu ročenek, rozborů a průzkumů většinou se vztahem k severní Moravě, a také biografii Osobnost Boženy Němcové.

Aktivity NJ byly vždy spojeny se spolkovým životem. Třikrát stála při vzniku knihovnického spolku: po roce 1945 a v letech 1968 a 1990. Byla velmi aktivní členkou severomoravského regionálního výboru SKIP a zde patřila mezi první organizátory dnes oblíbených setkání knihovnických seniorů. A přispívala též do Bulletinu SKIP.

Takhle si zapsala H. Wytrzensová několik zásad NJ z rozhovoru v roce 1990 (citováno Z knihovnické praxe 1990/108, s. 5.):

  1. uvědomit si, že máme především sloužit svým čtenářům
  2. permanentně se vzdělávat
  3. považovat si člověka podle toho, jak pracuje a co umí
  4. dát šanci mladým a schopným
  5. prosazovat zdravou konkurenci mezi jednotlivci a knihovnami
  6. zachovat si svou stavovskou čest, pocit kolegiality a soudružnosti

 Dr. Naděžda Ježková zemřela 1. září 2003.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP