1


2012

 

Atlas

V novém

V posledních letech se stalo dobrým zvykem krajských knihoven vydávat publikace plné informací o knihovnictví v kraji. Nejnovější z nich je specificky zaměřená publikace Knihovny Plzeňského kraje v novém. Proč se o ní píše v rubrice Atlas je zřejmé už z názvu. Informace v ní obsažené se týkají 51 knihoven, které většinou po roce 2000 prošly rekonstrukcí nebo se přestěhovaly do výhodnějších prostor. Každé knihovně je věnována jedna strana s 1 až 3 barevnými fotografiemi a několika málo řádky údajů o prostorách a činnosti té které knihovny. Jsou to zajímavé informace, které vypovídají o důstojném postavení, jaké mají veřejné knihovny v Plzeňském kraji. V roce 2010 bylo v tomto kraji celkem 501 měst a obcí a pracovalo zde 465 veřejných knihoven a 42 poboček. Znamená to tedy, že za deset let si každá desátá knihovna polepšila. Je to hodně, ale zase tímto tempem by se zrevitalizovaly všechny veřejné knihovny v kraji do roku 2110. Tak si to přeberte a udělejte každý/á svůj závěr. Sborník připravily PhDr. Ivanka Horáková, Mgr. Hana Hendrychová a Ing. Hana Petrovičová, vydala ho v roce 2011 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a má 55 stránek.

Knihovny v novém se jmenuje také stručná kapitola v publikaci Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010. Kapitolku napsala Božena Blažková. Na 2 stranách připomíná celkem 17 knihoven, mezi nimiž ovšem dominuje novostavba Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP