1


2012

 

Atlas

Nové Centrum volnočasových aktivit v Milíně

Městská knihovna Milín (foto: Jiřina Soukupová)30. listopadu 2011 bylo završeno mnohaleté úsilí fanoušků knihovny a kulturního života Milína v okrese Příbram. Za přítomnosti představitelů kraje, obce, odborné i laické veřejnosti bylo slavnostně otevřeno Centrum volnočasových aktivit v Milíně. Srdcem tohoto zařízení je místní veřejná knihovna, která od 90. let 20. století nese jméno slavného milínského rodáka Dr. Emanuela Bořického.

Knihovna v Milíně (2 141 obyvatel) byla plně profesionalizovaná v roce 1971. Od roku 1972 se stala střediskovou knihovnou. Počet přidružených knihoven se postupně rozšiřoval, v roce 1980 přibyla metodička na plný úvazek. Koncem 80. let sdružovalo středisko 17 knihoven. Po rozpuštění systému v roce 1992 zůstaly v knihovně dvě knihovnice, do jejichž pracovní náplně však postupně byly zařazeny i další práce spojené s organizací kulturních, společenských a sportovních pořadů a redakce Milínského zpravodaje. Prostory knihovny byly velmi skromné. Přestože se vedení obce snažilo hledat lepší umístění a knihovna se několikrát stěhovala, nedařilo se stále najít odpovídající zázemí pro všechny aktivity. Krátce po počátku nového tisíciletí vznikl první projekt se žádostí o dotaci z fondů EU na přestavbu bývalé sýpky pro potřeby knihovny, vzdělávání a zábavy i odpočinku obyvatel. První pokus se nezdařil, ale protože Milínští byli vytrvalí a pracovití, zadařilo se později.

MilínVýsledkem je třípodlažní objekt, v jehož přízemí najdete oddělení pro dospělé a nízkoprahový klub pro dospívající mládež, v prvním patře oddělení pro děti a mateřské centrum a ve třetím podlaží výstavní a přednáškový sál. V budově je pamatováno i na archiv, kancelář a zázemí zaměstnanců, sociální zařízení na patřičné evropské úrovni pro zaměstnance i návštěvníky. Bezbariérový přístup do všech místností umožňuje mimo jiné "vychytávky" i výtah. Denní provoz zajišťují 3 knihovnice a 1 uklízečka ve spolupráci s maminkami sdruženými v mateřském centru a s řadou dalších dobrovolníků. Obě oddělení knihovny jsou koncipována a vybavena nejen pro četbu, výběr knih a poskytování informačních služeb, ale i jako místo příjemného pobývání a setkávání. Knihovna slouží zároveň jako centrum informací a doprovodných služeb pro turisty. Jsou poskytovány hned v přízemí, v oddělení pro dospělé. V obou podlažích je možno zdarma využít počítačů s připojením na internet.

Funkční projekt nového centra předpokládá pořádání kulturních a společenských pořadů a organizaci volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel. Na provozu budou pod záštitou obce spolupracovat nejen knihovna a mateřské centrum, ale i další organizace a občanská sdružení působící v Milíně i v okolí, a dobrovolníci. V teplejších ročních obdobích bude návštěvníkům sloužit i přilehlá zahrada se sportovními a odpočinkovými prvky.

Přejeme Milínským, aby se jim v novém centru dařilo a neopouštěla je chuť, píle a nadšení, se kterými se k vybudování centra dopracovali.

Literatura:

SCHNEIDEROVÁ, Miloslava. Budování střediskového systému v okrese Příbram. In: Průvodce historií a současností Okresní knihovny v Příbrami. Příbram: Okresní knihovna Příbram, 1990, s. 17-27.

SLANCOVÁ, Jitka a Klára KOLÁŘOVÁ. Z knihovny: A vlastně také z centra volnočasových aktivit. Milínský zpravodaj. 2012, roč. 36(č. 1), 11-12.

Naděžda Čížková

RSS
    SKIP