1


2012

 

Atlas

Nejkrásnější a nejpotřebnější budova ve městě

Ústřední budova Regionální knihovny Karviná, detail nápisu KNIHOVNA v 10 cizích jazycích (foto: Edmund Kijonka)Tak se vyjadřují Karviňáci o ústřední knihovně RKK po její generální rekonstrukci a zcela novém vybavení knihovnickým nábytkem, výpočetní, spotřební a informační technikou.

Projektový záměr řešil mimo jiné spojení původní knihovny s nevyužitým pavilonem sousední ZŠ U Studny, a to vybudováním spojovacího traktu s výtahem, dále nástavbu třetího podlaží, zvelebení okolí knihovny včetně vybudování 155 parkovacích míst, z toho 55 pro naši knihovnu, ke které je rovněž bezbariérový přístup.

Celá investiční akce se uskutečnila díky rozhodnutí a podpoře našeho zřizovatele, tj. statutárního města Karviné, a to zařazením projektu knihovny do Integrovaného plánu rozvoje města a podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Příprava projektu byla zahájena již v roce 2006, kdy došlo ke zpracování objemové studie, poté bylo po předložené dokumentaci vydáno územní rozhodnutí a následně byla zahájena příprava projektové dokumentace.

Během března - října 2010 proběhla stavební část rekonstrukce budovy, v únoru 2011 se do nové budovy z provizorních prostor přestěhovala administrativní část knihovny - ředitelství, ekonomika a provoz včetně střediska doplňování a zpracování KF a střediska výpočetní techniky.

Relaxační zóna, oddělení pro dospělé (autor fotografie: Edmund Kijonka)

V další etapě jsme přestěhovali 60 tisíc svazků, z nichž větší část byla opatřena RFID čipy a k vzácným tiskům se navíc přidávaly magnetické pásky.

Ve všech půjčovnách na třech podlažích se nacházejí bezpečnostní brány, které ochrání fond před jejich zcizením. Dodavatelem této techniky včetně tří samoobslužných stanic tzv. BiblioSelfChecků je firma Cosmotron Bohemia, s.r.o. Hodonín.

Takto připravená a vybavená knihovna otevřela své brány veřejnosti 11. 11. 2011 v 11.00 hod.

Literární salón a jeho terasa Regionální knihovny Karviná se zahrádkou sloužící k relaxaci četbou, s možností občerstvení (foto: Tomáš Kypast)

Rekonstrukcí ústřední budovy Regionální knihovny Karviná vznikly v knihovně tyto zóny:

 • oddělení beletrie pro děti s knihovním fondem takřka 10 000 knih
 • oddělení naučné literatury pro děti s knihovním fondem cca 5 000 knih
 • oddělení beletrie pro dospělé s knihovním fondem cca 14 000 knih
 • oddělení naučné literatury pro dospělé s knihovním fondem cca 31 000 knih
 • studovna (místnost určená k prezenčnímu zpřístupňování dokumentů vybavená příruční knihovnou), čítárna (místnost určená k prezenčnímu zpřístupňování dokumentů)
 • kinosál s kapacitou 60 míst se zabudovaným dataprojektorem pro přednášky, školení, presentace, a také působení Filmového klubu v Karviné
 • multimediální místnost s kapacitou 20 míst - vybavena audiovizuální technikou (dataprojektor, PC, interaktivní tabule) pro pořádání informačních lekcí pro ZŠ, SŠ, VŠ, vzdělávacích a výukových programů pro veřejnost se zaměřením na speciální cílové skupiny - nezaměstnaní, rodiče na mateřské dovolené, senioři, zdravotně postižení
 • literární salón s kavárnou o kapacitě 40 míst k sezení, letní terasou a kvetoucí zahradou. V salónu je k dispozici piano, jehož melodický zvuk je velmi oblíben a zde pořádané klavírní koncerty či recitály přispívají k příjemné atmosféře a žádoucímu relaxu návštěvníků
 • administrativní zázemí knihovny - kanceláře, jednací místnost
 • technické zázemí knihovny - středisko výpočetní techniky, katalogizace knih, server, depozit, archív, sklady.

Díky realizovanému projektu jsme zaznamenali tuto jeho přídavnou hodnotu:

 • došlo k rozšíření kapacity užitné plochy z 78 m2 na 2 180 m2 ;
 • zlepšení uživatelského komfortu, příjemné a přívětivé prostředí;
 • zprovoznění umělecké kavárny, která přispívá ke zvýšení návštěvnosti uživatelů a času, který v knihovně tráví, a tímto posiluje roli knihovny jako komunitního centra;
 • bezbariérový přístup v celé budově knihovny, což ocení handicapovaní a rodiče s kočárky a dětmi;
 • vytvoření samostatné zóny pro slabozraké a nevidomé (kamerová lupa, osobní PC s hlasovým výstupem, audioknihy)
 • WiFi technologie uvnitř i před knihovnou
 • rozšíření provozní doby ze 43,5 hod. na 55 hod týdně (pro dospělé PO - PÁ 9.00 - 19.00, SO 8.00 - 13.00; pro mládež PO - PÁ 11.30 - 18.00, SO 8.00 - 13.00);
 • možnost využití 200 exemplářů denního tisku a periodik v jedné budově;
 • vybudování multimediální učebny s interaktivní tabulí;
 • vytvoření reprezentačního místa pro uspořádání menších seminářů, konferencí a kongresů - víceúčelový sál, zasedací místnost;
 • zlepšení dopravní dostupnosti knihovny;
 • knihovna působí jako kulturní, komunitní a kreativní centrum.
 • Přesto, že je jakékoliv srovnání hodnocení činnosti ústřední knihovny předčasné, vedena dosavadní statistika (od 11. 11. 2011 - 31. 1. 2012) je přesvědčivým důkazem toho, že knihovna žije, je funkční a plná čtenářů a návštěvníků.

Vždyť o tom vypovídá 2.250 registrovaných uživatelů, 12.900 návštěvníků a 50.000 výpůjček. Dlužno také "Zrození jezerní panny" - Olbram Zoubek, socha je umístěna ve II. NP ústředí Regionální knihovny Karviná podotknout, že o vznik tohoto inteligentního domu, jak říkáme naší knihovně, se ponejvíce zasloužili tito lidé a firmy:

Investor: statutární město Karviná, Tomáš Hanzel - primátor

Architekt: Ing. arch. Jiří Liškutín

Projektant: Ing. Ladislav Zahradníček

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s., Ing. Pavel Šrámek - ředitel

Exteriér a interiér knihovny zdobí na fasádě budovy výtvarné dílo prof. Zdeňka Kučery "Nekonečno" a v 1. podlaží knihovny se nachází socha Olbrama Zoubka "Zrození jezerní panny", kterou mistr daroval nové knihovně.

Zdá se, že v intencích rčení "viribus unitis" (spojenými silami) jsme dospěli k vybudování krásné, moderní a nadčasové knihovny.

Přijděte se podívat, vážené kolegyně a kolegové.

Halina Molinová

RSS
    SKIP