1


2012

 

Děti (ne)čtou

Čtvrtá Knížka pro prvňáčka je už na světě. Díky SKIPu

Uteklo to, jak voda. Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka vstoupil do čtvrtého roku.

Až v červnu dostanou letošní úspěšní prvňáčci svou knihu, překročí číslo účastníků projektu 50 000.

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí od úplných začátků jejich školní docházky. Žáci prvních tříd, které do projektu přihlašuje knihovna, se účastní během prvního školního roku akcí, které pro ně pořádá knihovna v místě působnosti školy. Může se jednat o seznámení s knihovnou, besedy se spisovateli, výstavky knižních novinek, společná čtení a další formy práce se čtenářem. Cílem je, aby si dítě hned v první třídě osvojilo jak návyky ke čtení, tak základní znalosti o získávání informací z nejrůznějších zdrojů.

Za odměnu účasti v projektu dostanou žáci na konci prvního ročníku "knížku pro prvňáčka", původní českou novinku vytvořenou speciálně pro ně, která se nedá koupit v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky.

Je velkou zásluhou SKIPU, že tento projekt, o jehož smysluplnosti jsem přesvědčená, v letošním školním roce neskončil. Ministerstvo školství, které projekt z větší části financovalo v prvních třech letech, má nyní úplně jiné priority, takže ve svém rozpočtu pro projekt nenašlo peníze. SKIP se projektu ujal, spolu s autorkou projektu (Mgr. Hutařovou - pozn. red.) našel sponzory, takže čtvrtá knížka pro prvňáčka vyjde. Do projektu se v tomto školním roce přihlásilo 384 knihoven z celé republiky, které na projektu spolupracují s téměř tisícovkou škol.

Letos dostane 20 000 prvňáčků knížku Miloše Kratochvíla Školníci, s ilustracemi Renáty Fučíkové. Knížku vydává sponzorsky nakladatelství Triton, kterému patří velký dík za to, že vzalo na svá bedra největší část finančního závazku projektu. Dalším významným sponzorem je Skanska, o organizační zajištění projektu se starají zdarma jeho autorka a další členové SKIPu z Národní knihovny.

Slavnostní předávání knížek bude probíhat po celé republice v průběhu června. Často bude spojeno s dalšími akcemi knihoven, například pasováním na čtenáře. Autoři Miloš Kratochvíl i Renáta Fučíková mají už teď své diáře s besedami přeplněné, protože mnoha předávání se osobně účastní. Pro zájemce, kteří to nemají do Prahy daleko, bude určen také slavnostní křest knížky za účasti tvůrců v Praze dne 6. 6.  2012.

Je třeba si také uvědomit, že za celým projektem je nemalé úsilí pracovníků a pracovnic oddělení pro děti a mládež, kteří nezištně, aniž by očekávali mimořádné finanční ocenění za svou práci navíc, pro děti programy na podporu čtení a čtenářské gramotnosti připravují. Jediným hmatatelným oceněním pro ně jsou noví čtenáři, kteří si už v první třídě cestu do knihovny najdou.

Nezbývá než věřit, že i přes složitou situaci, ve které se stát nachází, a zřejmě dlouho nacházet bude, projekt bude pokračovat i v příštích letech.

Ivana Nutařová

Školníci

 

 

RSS
    SKIP