1


2012

 

Inspirace

Úspěšní v lounské knihovně

Městská knihovna Louny připravila pro své čtenáře a návštěvníky nový cyklus besed "Úspěšní 2011".

Široká veřejnost se při nich pravidelně setkává s úspěšnými osobnostmi a týmy ze všech oblastí společenského života, které byly v rámci České republiky za své úsilí v roce 2011 oceněny.

Prvními hosty byli ve středu 15. února PhDr. Halina Molinová z Regionální knihovny Karviná a Mgr. Jiří Dufka z Moravské zemské knihovny Brno. Obě instituce získaly v loňském roce ocenění Ministerstva kultury v kategorii Informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. V prvním případě za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, v případě druhém za on-line zpřístupnění a prezentaci starých map. Na poslední chvíli indisponovaného třetího "domácího" hosta, Mgr. Dagmar Bahnerovou, z lounské Městské knihovny roku 2011 (ocenění SKIP a SKANSKA) úspěšně zastoupila Věra Pokorná z téže instituce.

Velký dík patřil i Janu Benešovi, který se s grácií zhostil moderování celého večera a zároveň přislíbil spolupráci při dalších setkáních. Nepříznivé počasí a začátek nového cyklu se podepsaly na menší účasti, příště to už bude jistě lepší (přijde žokej Váňa).

Ondřej Kunc

RSS
    SKIP