1


2012

 

Inspirace

Ples v liberecké knihovně

14. ledna 2012 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konal ples, historicky první ples v této budově. Očekávání byla velká, rovněž obavy z průběhu byly nemalé, netušili jsme, co nás čeká. Knihovnu v Liberci mnozí z vás znají, ples se nekonal v půjčovnách, ale ve veřejných prostorách, tedy v sále, na galeriích (tam se běžně pořádají výstavy) i v prostoru čítárny na podlaží -1. Tam jsme umístili hlavní taneční "parket". Objednali jsme dvě kapely a jednoho "dýdžeje", kapely rozdílného zaměření, jedna více jazzová, druhá více populární, se během večera střídaly. V průběhu plesu se představily tři taneční soubory: skupina scénického tance Parau-Parau předvedla choreografii Sólo pro knížky, soubor historických tanců Villanella ukázal svůj půvab při provedení italských renesančních tanců a Jizerský bodlák měl úspěch s tanci skotskými. Bylo sympatické, že takřka ve všech uskupeních jsme měli zástupce z řad pracovníků knihovny. Tím získal ples téměř rodinnou atmosféru.

Ostatně i některé další činnosti jsme zvládli "svépomocí" - třeba moderování a losování vstupenek, službu v šatně nebo pořadatelské povinnosti u vchodu. Ples byl nekuřácký, pro pár lidí nevýhoda, ale pro většinu výhoda. Občerstvení obstarala na dvou místech firma, která má pronajaté prostory naší kavárny, tudíž to také nebyl nikdo cizí. Využili jsme pomoc neziskové Liberecké občanské společnosti, hlavně při přípravě a stěhování stolů v sobotu před plesem a v neděli po něm.

Příprava plesu byla náročná, ale podle ohlasů veřejnosti lze soudit, že se večer vydařil a všichni účastníci se dobře bavili. Každý z nich si pochvaloval hezké prostředí, přátelskou atmosféru a bohatý program. Stížnost byla pouze na diskotéku ve 4. patře - že byla příliš krátká.

Pořádáním plesu jsme si opět ověřili, že do knihovny se tanec hodí, je to jeden ze způsobů jak dát najevo, že knihovna existuje a že se v ní děje zase něco nového, zajímavého. Už teď máme rezervace vstupenek na příští rok!

Blanka Konvalinková

Fotografie viz Obrazová příloha

RSS
    SKIP