1


2012

 

Do rámečků

Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury získal
PhDr. Vít Richter, předseda SKIP a ÚKR,
ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny

Ocenění Papilio bibliothecalis udělované středočeským RV SKIP získala
Věra Drozdová,
obecní knihovna Stříbrná Skalice

 

RSS
    SKIP