4


2011

 

Informační servis

Novela metodického pokynu

Vyšla novela Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky, č.j.: MK 59158/2011.

Metodický pokyn (standard VKIS) najdete i ke stažení na http://goo.gl/OJei4

Standard definuje "dobrou veřejnou knihovnu", je rozšířen o řadu nových indikátorů. Ověřte si, zda vaše knihovna splňuje či nesplňuje standard.

Využijte standard při prosazování podpory knihovny. Informujte o standardu svého provozovatele či zřizovatele.

RSS
    SKIP