4


2011

 

Informační servis

Mediální obraz celostátní akce Týden knihoven 2011 byl příznivý

Početně sice převážily příspěvky neutrální (367 z celkových 435), nicméně počet pozitivních příspěvků (68) byl plně uspokojivý. Pozitivem byla i úplná absence negativních a ambivalentních hodnocení. Na medializaci akce se podílely převážně regionální zdroje (publikovaly 280 příspěvků). Nejvíce příspěvků přinesly mediální zdroje Plzeňského a Karlovarského kraje (52) a Středočeského kraje (50). Nejméně pozornosti akci věnovaly regionální zdroje Prahy (2 příspěvky) a Jihomoravského kraje (13 příspěvků).

Vedle regionálních zdrojů (deníků, časopisů a regionálních rozhlasových stanic) se o šíření informací o Týdnu knihoven výrazně zasloužil i internet, považovaný v této analýze za celostátní médium (80 příspěvků).

RSS
    SKIP