4


2011

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

SKIP na konferenci rakouských knihovníků

31. rakouský Bibliothekartag

Slovem "Bibliothekartag" označují v Německu i Rakousku pravidelné, největší akce dalšího vzdělávání knihovníků. V Rakousku se v posledním období ustálila zvyklost, že tyto konference, jejichž hlavním organizátorem je Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků (Vereinigung Österreichischen Bibliothekarinnen und Bibliothekare - VÖB) se ob rok střídají s Knihovnickými kongresy, kde jako hlavní organizátor vystupuje Svaz [veřejných] knihoven Rakouska (Bibliotheksverband Österreichs - BVÖ).

V letošním roce se konala již 31. rakouská konference knihovníků, a to ve dnech 18. - 21. října v Innsbrucku. Rakouští kolegové pozvali zástupce SKIP i tentokrát. Poprvé se u příležitosti tohoto druhu představil ve své funkci výkonného tajemníka VV SKIP kolega Roman Giebisch, doprovázel ho kol. Z. Matušík. R. Giebisch se tak v tomto postavení mohl osobně pozdravit nejen s vrcholnými představiteli rakouských knihovnických organizací - předsedou VÖB H. Weigelem, předsedou BVÖ H. Windingerem a jednatelem BVÖ G. Leitnerem, který je současně presidentem EBLIDA - ale i se zástupci knihovnických spolků z několika dalších zemí, jakož i s dalšími rakouskými a německými knihovníky.

Obsahový program konference byl jako vždy velmi bohatý. Letos se v něm jasně profilovala problematika elektronických knih a akvizice elektronických zdrojů vůbec, prezentace výsledků významných programů digitalizace rakouských knihoven, mj. spolupráce Rakouské národní knihovny s firmou Google. Závistivě mohl host z Česka naslouchat tomu, jak - především a zejména - vědecké knihovny spolupracují v organizačním rámci podniku Rakouský knihovní svaz a služby, s. s r. o. (Die Österreichische Bibiotheksverbund und Service, GmbH) - jakkoli nelze pominout, že pro tuto kooperaci položil před desetiletím základ zákon (ale i pro jeho přijetí byla nezbytná jistá míra souhlasu). K průřezovým tématům patřila problematika rodových vztahů v rakouském knihovnictví (v mezinárodním newspeaku - "gender"). Představitelé Svazu veřejných knihoven Rakouska rovněž oznámili záměr dosáhnout zpracování startegie veřejných knihoven ("Masterplan für öffentliche Bibliotheken").

Innsbruck vítal účastníky z Česka hřejivými slunečními paprsky, jež na dva dny zmizely, aby se v závěrečný den, v pátek 21. října, zpoza mraků vynořily znovu, ale s tím, že již nebyly nositeli tepla, leč předzvěstí zimy - jež rovněž zanechala zřetelné bílé skvrny na stráních Alp nad tímto tyrolským hlavním zemským městem.

Zdeněk Matušík

RSS
    SKIP