4


2011

 

Atlas

Studijní zájezd SKIP do švýcarských knihoven

Letošní studijní zahraniční zájezd SKIP připravil osvědčený tým ve složení kolegyně Hájková, Houšková a kolega Matušík tentokrát do frankofonní části Švýcarska. Čtyřdenní zájezd započal ve středu 26. října odjezdem z ulice Na Florenci v Praze v 6.00 hod. Dlouhým přejezdem více než 600 km jsme se dostali do St. Gallenu, kde nás čekala prohlídka Stiftsbibliothek St. Gallen. Placená prohlídka rokokové knihovny a lapidária slavného kláštera proběhla naštěstí v angličtině a němčině. Po krátké prohlídce města St. Gallen jsme se vrátili do německého města Konstanz, které je pro Čechy zajímavé pochopitelně ve spojení s osobností Mistra Jana Husa.

Ve čtvrtek 27. října jsme se opět vrátili do Švýcarska do malého města Winterthur, kde nás pan ředitel zdejší knihovny a jeho kolegové provedli dvěma budovami Studienbibliothek a Stadtbibliothek Winterthur. Především přestavba staré historické budovy v centru města na městskou knihovnu byla pro nás velmi zajímavá. Z Winterthuru zamířila naše výprava do Basileje, kde nás čekaly opět dvě knihovny. Po příjezdu do Basileje se naše skupina rozdělila na dvě části, zájemce o prohlídku Universität Basel, Juristische Fakultät - Bibliothek jsme vysadili u nádraží Meret-Oppenheim-Strasse, odkud to měli účastníci exkurze kousek pěšky. Větší část kolegů z veřejných knihoven navštívila Stadtbibliothek Basel, kde nás provedla vedoucí této pobočky v angličtině a tlumočila nám do češtiny zdejší knihovnice kol. Hanzalová, která před cca 30 lety pracovala před svojí emigrací do Švýcarska v Národní knihovně ČR.

 Po noci v basilejském Jugendherbergu St. Alban jsme v pátek brzo ráno dorazili do Bernu, kde nás čekala krátká prohlídka Schweizerische Nationalbibliothek. Prohlídka probíhala ve dvou skupinách v němčině za přísných bezpečnostních opatření. V této knihovně nebylo možné ani fotografovat! Cca 2 hodiny nám trval přejezd z Bernu do Ženevy, kde jsme se opět rozdělili na skupinu účastníků exkurze do vědecké knihovny a do veřejné. Bibliotheques municipales de la Ville de Geneve navštívila menší skupinka kolegů ze specializovaných knihoven a zájemci o veřejnou knihovnu navštívili Bibliotheque de Geneve. Po spojení obou skupin jsme vyrazili z Ženevy do Lausanne, kde jsme si pouze zvnějšku prohlédli budovu supermoderní EPFL Bibliotheque - Rolex Learning Center.

Sobota nás zavedla do města Sionu, kde jsme navštívili městskou knihovnu Mediatheque Valais, kde nás velmi mile přivítali kolegyně ze sdružení Valais/Wallis a připravili nám občerstvení spojené s ochutnávkou zdejšího vína. Cesta ze Sionu do Curychu trvala 3 hodiny a s malým zpožděním jsme dorazili do nové moderní budovy Bibliothek Universität Zürich. Po prohlídce města jsme v pozdních nočních hodinách vyjeli směr Praha.

Roman Giebisch

Bibliotheque de Geneve Stadtbibliothek Winterthur Mediatheque Valais Schweizerische Nationalbibliothek Studienbibliothek Winterthur

RSS
    SKIP