4


2011

 

Atlas

105. výročí oslavila litvínovská knihovna v novém kabátu

Litvínovská knihovna s názvem Havlíček byla založena 18. listopadu 1906 z podnětu Národní jednoty severočeské za přispění dalších českých spolků, které měly vzdělávací charakter.

Co je to 105 let pro knihovnu? Dlouhá pouť průběžných vzniků, zániků, přesunů a změn názvů, podle toho jaké historické události zrovna hýbaly světem.

Z novodobé historie je důležitý rok 1998, kdy byla umístěna do budovy bývalých jeslí, které byly "horkou jehlou přešity" na knihovnu. Do rekonstrukce se ale příliš financí neinvestovalo, a proto budova dlouho Nádherná knihovnanevydržela velkou zátěž. Začaly se objevovat různé statické problémy, např. trhliny ve stěnách a stropech, odtrhávání později přistavěných částí budovy nebo poškození střechy. Městská knihovna Litvínov chtěla ale i přes to držet krok s moderními českými knihovnami, a tak se také vydala cestou multifunkčnosti. Jenže, co se týče prostorových podmínek, tak bývalé jesle příliš mnoho vhodného zázemí neposkytovaly. Chyběly prostory jak pro rozšiřující se práci s veřejností, tak pro ukládání knih.

Vedení knihovny tak začalo cíleně vyvíjet tlak na představitele Litvínova a stále hlasitěji mluvit o nutnosti celkové přestavby a rozšíření objektu.

V roce 2004, kdy začala první vlna dotací ze strukturálních fondů, bylo jasné, že evropské peníze jsou jedinou šancí, jak knihovnu rekonstruovat. Pouze z rozpočtu města, pro které knihovna nikdy nebyla prioritou, by se toho rozhodně nedočkala. Začalo tedy složité vyjednávání s úředníky odboru regionálního rozvoje a dalších odborů a postupně po malých krůčcích se pokračovalo v naplňování zatím hodně vzdálené vize.

Byly vypracovány dvě architektonické studie, následně zpracována projektová dokumentace, zažádáno o stavební povolení a řada dalších kroků než mohl být podán projekt s názvem Komunitní knihovna Litvínov na Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, který byl na podruhé podpořen.

V létě 2009 se opravdu začalo stavět a knihovna se stěhovala do provizorních prostor v penzionu pro seniory. Před tím ještě došlo k vytopení původní budovy knihovny, což to stěhování ještě urychlilo. Slavnostní přestřižení pásky a uvedení knihovny do provozu proběhlo 26. září 2011.

V nové budově je pro veřejnost k dispozici daleko více prostoru. Např. společenská místnost, kde bude realizována Univerzita volného času pro aktivní seniory, dále nejrůznější besedy, přednášky či výstavy. Velkým lákadlem je také počítačová učebna, která nabízí internetové kurzy pro začátečníky i pokročilé a další kurzy podle zájmu veřejnosti.

Dětem knihovna poskytuje prostorné oddělení a studovnu se šesti počítači a relaxačními zónami. Zcela oddělená od půjčovny je dětská herna, kde knihovna nabízí mládeži pestré odpolední aktivity. V Litvínově totiž chybí centrum volného času pro děti a knihovna má ambici tuto službu dětem částečně vynahradit. Novinkou v herně je moderní technika jako je hrací konzole, projektor, taneční podložka či wi-fi zóny. Zapracovávají se také čtyři noví pracovníci, kteří se dětem maximálně věnují.

I dospělá veřejnost si ve svém oddělení přijde na své. Hodně prostoru na relaxaci, na knihy, či přístup k internetu a časopisům v čítárně a studovně splňuje vysoké nároky uživatelů.

Litvínovská knihovna chce pokračovat kromě výpůjční a informační činnosti, také v celoživotním vzdělávání. Nově může také poskytnout prostor různorodým aktivitám a setkávání občanů (dětské kluby, setkávání maminek na mateřské dovolené či seniorů, občanská sdružení, neziskové organizace regionu apod.). Rozšířením a zkvalitněním kulturního, vzdělávacího a volnočasového zázemí města se bude knihovna spolupodílet na prevenci sociálně patologických jevů, zejména u dětí a mládeže, se kterými se Litvínov již dlouhodobě potýká.

Je to poprvé v historii knihovny, kdy byla postavena budova přímo pro ni a nebude již součástí jiných objektů nebo nevhodně umístěna. To je krásný dárek ke 105. výročí.

Knihovna má nyní více než dvojnásobně větší plochu (dříve 746m2, nyní 1760m2) a daří se: počet čtenářů se už za pár týdnů zvýšil na dvojnásobek!

Naše nové motto je INFORMOVAT, SBLIŽOVAT A PROPOJOVAT, a o to se budeme v budoucnu co nejvíc snažit.

Marcela Güttnerová

 

RSS
    SKIP