4


2011

 

Atlas

Rekonstrukce knihovny? Rekonstrukce knihovny!

Planá nad Lužnicí je menší město, které se v posledních letech viditelně rozrůstá, v nové zástavbě se zabydlují mladé rodiny s dětmi. S tím souvisí nejen např. zřizování dalších tříd v mateřské škole, ale zintenzívnily i letité úvahy, jak řešit prostory veřejné knihovny. Když se totiž v r.1997 knihovna přesunula do nové budovy obecního úřadu, vešla se sem jen část - oddělení pro dospělé čtenáře. Díky vstřícnosti zdejší základní školy jsme mohli dětské oddělení nastěhovat "dočasně" do bývalého bytu školníka. Postupně jsme se tu zabydleli, těsné propojení školy a knihovny přispělo jednoznačně k tomu, že cestu do knihovny našlo spousta dětí. Samozřejmě jsme se snažili jim tu cestu zpříjemnit pořádáním řady akcí, besed, tvůrčích dílen atp. Při 1,5 úvazku v knihovně se měly knihovnice co otáčet, aby stihly půjčovat 2 dny v týdnu v dětském oddělení a 2 dny v oddělení pro dospělé, neustále přebíhat a přenášet požadované knihy a další materiály sem a tam...

Planá nad LužnicíAž přišly komunální volby v roce 2010 a na radnici se sešla sestava radních, která vzala naše úvahy o sestěhování obou oddělení vážně. Zejména starosta města, ing. Jiří Šimánek, navrhoval možné varianty. Nakonec se jako optimální řešení ujal nápad využít pro knihovnu celé 2.patro budovy MěÚ. Technické služby města získaly nové prostory v sousedním domě s pečovatelskou službou, paní správcová rovnocenný byt v nedalekém paneláku a konečně v září 2011 se začalo bourat, vrtat, stavět, lepit, malovat. Improvizace slavila velké úspěchy, protože nic nebylo tak jednoduché, jak se jevilo na začátku. Ona pověstná věta: "zbourá se pár příček a..." nám zněla v uších celý následující měsíc a občas nás budila i ze sna. Rachot sbíječek se zdál nekonečný, vypadalo to, že se bourá celá budova a že to nikdy neskončí! Neustále vyvstávaly další problémy, protipožární, hygienické a jiné předpisy se zdály být absurdnější a absurdnější. Lhůty se protahovaly, řemeslníci si ťukali na čelo, když jsme se je snažili popohnat předestírajíce naši vizi o ukončení stavebních prací do termínu "T", protože pak nám přece přivezou nábytek, ten musí být namontován do termínu "TT", abychom otevřeli na konci Týdne knihoven... Po měsíci se zablýsklo na lepší časy a s malým opožděním jsme v úterý 11.10.2011 dopoledne za pomoci žáků základní školy a jimi vytvořené knihovní stonožky a látkové skluzavky přesunuli dětskou beletrii ze stávajícího dětského oddělení do nových prostor. Téhož dne odpoledne se konalo slavnostní znovuotevření knihovny, následující den přišly na pomoc metodičky táborské knihovny, aby pořádně srovnaly knihy na regálech, v pátek dostěhovali naučnou literaturu osmáci a my knihovnice jsme si mohly zhluboka oddechnout. Stále ještě pořádáme přestěhované krabice, složky, šuplíky atd., ale hned jsme rozjely naše knihovnické akce pro děti i dospělé a naskočily zpátky do tempa. V prostorách dětského oddělení našlo útočiště zdejší mateřské centrum i  loutkové divadélko. Všem se nám tu líbí a zveme zájemce k návštěvě - tak se nenechte pobízet a zavítejte k nám!

PS. A velká pochvala patří brněnské firmě Interiéry Toman za krásný nábytek, solidnost a spolehlivost!

Václava VyhnalováPlaná nad Lužnicí

RSS
    SKIP