4


2011

 

Inspirace - Knihovny pomáhají druhým

Charitativní akce českých knihoven ve prospěch Dětského hospice v Malejovicích

V roce 2005 zareagovaly některé české knihovny na podnět Mgr. Zuzany Ježkové, který se týkal prvního dětského hospice v ČR, provozovaného v Malejovicích Nadačním fondem Klíček. Do sbírky finančně přispěli čtenáři a jejich přátelé z těchto knihoven: Městská knihovna Český Těšín, Městská knihovna Šumperk, Městská knihovna Sedlčany, Obecní knihovna Hrochův Týnec a jihočeský SKIP.

Příspěvek na dětský hospic v Malejovicích nebyl jen výsadou dospělých. Kromě finanční částky, kterou se podařilo na provoz hospice získat, se zapojili s velkým nadšením i dětští čtenáři a žáci základních škol. Ti malovali pohlednice, které pak posílali dětem do Malejovic. Pro nás knihovníky bylo potěšující sledovat nebývalý a spontánní zájem dětských čtenářů pomoci svým kamarádům. Nezbývalo, než jen s tichým úžasem přihlížet... V rámci Noci s Andersenem 2005 se sbírky na dětský hospic zúčastnily další knihovny a školy.

Díky internetu se o aktivitě dětských čtenářů ve prospěch dětí z dětského hospice v Malejovicích dověděla knihovna v Legnici (Polsko), která se rovněž zapojila.

Zakladatelé dětského hospice v Malejovicích manželé Královcovi se zúčastnili Knihovnického happeningu v Českém Těšíně, kde jim byl předán symbolický šek na 118.000,- Kč, což byla částka, kterou knihovny zaslaly na účet Nadačního fondu Klíček. Oba vyjádřili velkou vděčnost za podporu myšlenky dětského hospice a samozřejmě dík všem knihovnám i jednotlivcům za podporu finanční.

Chcete přispět? Zde máte číslo účtu: 1987 4095 0227/0100, e-mail: klicek@tiscali.cz

Jana Galášová

 

 

 

RSS
    SKIP