4


2011

 

Týden knihoven roku 2011

Střípky - happening 2011

Jako ptáci odlétají na podzim do teplých krajin, tak středočeský SKIP odjel za teplem, knihovníky a knihovnami na východní Moravu na Knihovnický happening 2011 v Ostravě. Program i cestu jsme si doplnili exkurzemi v knihovnách Vyškov a Nový Jičín a těšili se do Muzea Novojičínska. Jak už to tak bývá, náš SKIP na tuto akci přispěl, a to 14 500,- Kč ze své pokladny, a svým členům stanovil i nižší poplatek na autobus.

Střípek první: Vystupuji na Hlavním nádraží, rozhlížím se, hledám, kde je Fantova kavárna. Po několika dotazech trefím a již vidím své kolegyně (+ kolegu) ze Středočeského kraje, v jejichž společnosti budu trávit příští tři dny.

Střípek druhý: Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka sídlící od roku 2003 v účelně rekonstruované budově bývalé obecné školy. Rekonstrukce vyšla na necelých 80 milionů korun, knihovna je pěkná se širokým sortimentem služeb. Plánovaná hodina se protahuje na dvě, Muzeum Novojičínska navštívíme jindy.

Střípek třetí: Městská knihovna Nový Jičín. Sídlí v krásné budově uprostřed zeleně, Kromě oddělení pro dospělé, studovny, čítárny a dětského oddělení nabízí knihovna posezení na zahradě knihovny a možnost využití dětského hřiště, které bylo otevřeno v roce 2004.

Střípek čtvrtý: Příjezd do Ostravy, ubytování s překvapením (poněkud nepříjemným), ale co bychom z toho dělali vědu. Večerní posezení v blízké hospůdce nemělo chybu.

Střípek pátý: Vstáváme do bezmračného rána, jdeme na snídani do blízké pekárny, vyrážíme do Knihovny města Ostrava. Někteří využijí volného dopoledne k exkurzi do knihovny a k návštěvě radniční věže. Výhled si zaslouží superlativy, knihovna také.

Střípek šestý: Blíží se zahájení happeningu, v řadách Středočechů nastává zmatek. Jedna ze soutěžících nedorazila. Kdo ji nahradí? Vše dobře dopadlo, soutěžní družstvo ve složení Lada Schovánková, Dáša Strbíková, Irena Smolíková a Věrka Drozdová je připraveno, happening může začít. A začal. Zdravice našeho družstva končí slovy "... BÍT SE BUDEM CHRABŘE, AŤ DOPADNEM DOBŘE". A tak se také stalo. Soutěžní úkoly byly vtipné, úderné, publikum se bavilo (soutěžící méně). Masarykovo náměstí znělo povzbuzujícími výkřiky, smíchem i výrazy typu: "CHACHAR, CHLOP, MASAŘ", které byly součástí soutěžního úkolu. A úkol to byl nelehký! Zkuste přeložit do spisovné češtiny větu "BUTATÝ, JAK CHLEBA KULATY" či "MĚL PLNÉ RYNY".

Střípek sedmý: Je dosoutěženo, ceny jsou rozděleny. Společně s vítěznými družstvy jsou vítězi všichni zúčastnění. Najděte příslušníky jiné profese, kteří se sejdou ve vzdáleném konci republiky nikoliv za účelem demonstrací, stávek a provolávání odsuzujících hesel. Knihovníci přijedou, zasoutěží, popovídají, pochválí, vymění informace, seznámí se, stráví pospolu několik dní a plni dojmů odjedou uplatňovat získané znalosti do svých knihoven.

Střípek osmý: Společenský večer s rautem v Radniční restauraci opravdu začal v 18,00, avizované ukončení ve 21 hodin však někteří z nás nerespektovali a odchod poněkud posunuli. I taneček byl!

Střípek devátý: Z časových důvodů nemůžeme využít plánovaných exkurzí (na které jsme se těšili), ale nevadí. Projdeme se po Ostravě a v půl jedenácté vyrážíme ku Praze. Autobus je to pravé prostředí k spřádání plánů, co ještě středočeský SKIP připraví, na co se mohou členové těšit, s čím mohou pomoci. I na hodnocení právě uplynulých dní došlo. Velký DÍK A UZNÁNÍ patří OSTRAVSKÝM KOLEGYNÍM A KOLEGŮM za vynikající organizaci happeningu, setkání lidí spojených láskou k profesi - knihovníků.

Střípek desátý: 15. knihovnický happening v Ostravě skončil. Ať žije 16. knihovnický happening 2012 v Písku!

Věra Krajíčková

RSS
    SKIP