4


2011

 

Týden knihoven roku 2011

15. kraj ČR - kraj knihoven

Letos se celostátní akce na podporu činnosti knihoven uskutečnila s mottem 15. kraj ČR - kraj knihoven, protože se jednalo již o 15. ročník. Týden knihoven každoročně vyhlašuje Sekce veřejných knihoven SKIP a v centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, chceme však v knihovnách přivítat i ostatní veřejnost. Myslíme na všechny a pro každého připravíme zajímavý program. Cílem je podpora knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného času. K letošnímu ročníku se přihlásil rekordní počet knihoven - 494! Knihovny registrovaly své akce pro různé cílové skupiny v různé dny v týdnu a tak bylo opět např. pondělí věnováno seniorům, v úterý se sešli v knihovnách rodiče na rodičovské dovolené a ve středu děti. Pro celou rodinu byla vyhrazena sobota a jsou v Čechách i knihovny, které své dveře otevřou i v neděli, jako letošní vítěz soutěže SKIP a Skanska - Městská knihovna v Lounech. Desítky knihoven se připojily již podeváté k akci Velké Říjnové Společné Čtení, které bylo letos věnováno především 200. výročí Karla Jaromíra Erbena a jeho populární sbírce balad Kytice. Vedle již tradičních dnů otevřených dveří, amnestií pro dlužníky, přihlašování nových čtenářů zdarma či populárních burz vyřazených knih, připravily veřejné knihovny stovky zajímavých akcí, které jsou uvedeny na webových stránkách SKIP.

Knihovnický happening letos organizovala Knihovna města Ostravy, loňská vítězka soutěže Městská knihovna roku, pod mottem Znáte svého knihovníka? V pátek 30. září se do Ostravy sjeli knihovníci z celé republiky a již dopoledne si mohli prohlédnout krásnou budovu Knihovny města Ostravy či vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě s výkladem. V odpoledních hodinách se uskutečnil happening na Masarykově náměstí v Ostravě, kde probíhala již tradiční soutěžní klání knihovnických družstev a byl zde vyhlášen MARK 2011. Toto ocenění získala Bc. Helena Selucká, pracovnice Knihovny Jiřího Mahena v Brně, mimo jiné spoluautorka projektu Bezbariérová knihovna.cz. Skanska tuto cenu dotuje částkou 35 000,- Kč. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Kdo zůstal v Ostravě do soboty, mohl si prohlédnout i národní kulturní památku Dolní oblast Vítkovic a důl Landek. Letošní happening byl výborně zorganizován za což patří velký dík Knihovně města Ostravy a její ředitelce Mirce Sabelové.

Součástí Týdne knihoven je i předání státní ceny Knihovna roku a ceny SKIP a Skanska Městská knihovna roku, které se uskutečnilo 4. října 2011 v rekonstruované Zrcadlové kapli Klementina. Ceny v zastoupení ministra kultury předával náměstek Radek Zbořil. Knihovnou roku 2011 v kategorii základní knihovna se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice z Jihomoravského kraje (viz str. 6). Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. V kategorii Informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala cenu Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map.

Již podruhé byla udělena cena SKIP a Skanska Městská knihovna roku a toto ocenění získala Městská knihovna v Lounech. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Roman Giebisch

RSS
    SKIP