4


2011

 

Do rámečků

Cenu SKIP a SKANSKA MARK 2011 získává Bc. Helena Selucká

MARK 2011 - Bc. Helena SeluckáHelena Selucká, pracovnice Knihovny Jiřího Mahena v Brně se v roce 2010-2011 aktivně podílela na řadě zajímavých projektů, především pak na projektu Bezbariérová knihovna.cz. Tento projekt shledala porota soutěže MARK mimořádně zajímavým a přínosným pro budoucnost knihoven i jejich uživatelů. Jeho ambiciózním cílem je v praxi prosadit standardy, jimiž by se měly řídit veřejné knihovny v přístupu k handicapovaným klientům. Projekt je samozřejmě dílem týmovým, podíl Heleny Selucké v něm je však podstatný; také jej aktivně odborné veřejnosti prezentuje a propaguje.

Porota zohlednila i řadu jejích dalších aktivit v oboru, např.: podíl na zavedení "Charty služeb pro děti a mladé lidi ve věku 10 - 15 let" do praxe KJM v Brně, za jejíž aplikaci získala KJM cenu MV ČR "Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (za rok 2006)"; dále podíl a roli metodika v projektu "Ruku v ruce" - uceleném systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů do společnosti; podíl na konstituování a aktivitách Centra dětského čtenářství KJM či Čtení bez bariér. Vzala v potaz také lektorskou i publikační činnost kol. Selucké (je mimo jiné externí lektorkou praktického předmětu Podpora čtenářství na KISK FF MU) i její aktivity v profesních organizacích (je např. předsedkyní jihomoravského klubka Klubu dětských knihoven, vedoucí pracovní skupiny Informační gramotnost sekce Informačního vzdělávání uživatelů SDRUK aj.).

Všechny tyto aktivity vysoce převyšují standard běžného profesního výkonu, významem přesahují rozměr jediné knihovny či lokality, a vedly tudíž porotu k rozhodnutí ocenit je cenou MARK 2011.

Zlata Houšková

 

 

 

RSS
    SKIP