4


2011

 

Do rámečků

Informační počin roku 2011 - MZK za digitalizaci sbírky map

Zástupce MZK Ing. Petr Žabička přebírá státní cenu za Informační  počinCenu získala Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu.

Sbírka map (12000 kusů), shromážděná ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem, se řadí mezi několik velkých historických mapových sbírek ve střední Evropě, které se dochovaly v téměř původním stavu až do současnosti. Soubor zahrnuje v souladu s dobovým pojetím atlasu jak grafická vyobrazení měst a krajiny, tak jejich generalizovaná schematická znázornění - mapy. Samostatná webová prezentace sbírky podtrhuje její unikátní kompaktní charakter a odráží strukturu souboru navrženou přímo B. P. Mollem, která by v běžném on-line katalogu knihovny zcela zanikla. Díky digitalizaci celého souboru včetně rukopisných katalogů je umožněno propojení původních Mollových záznamů k mapám s jednotlivými díly.

Ukázka z digitalizace mapy oceněné státní cenou za Informační  počin

 

 

RSS
    SKIP