4


2011

 

Do rámečků

Knihovna roku 2011 - Místní knihovna Veselice

Působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20% jsou čtenáři knihovny.

Knihovna roku - kategorie A - Zástupci Místní veřejné knihovny Vavřinec - Veselice přebírají státní cenu Knihovna rokuKnihovna je od dubna tohoto roku umístěna ve zcela nových prostorách, které zrekonstruovala obec v bývalé budově kulturního domu. Do té doby se knihovnice dělila o prostor v malé místnosti s hlasatelnou místního rozhlasu. V roce 2007 převzala péči o knihovnu paní Olga Hájková. Knihovna se zapojila do všech aktivit, které organizuje pověřená blanenská knihovna pro knihovny regionu v rámci podpory dětského čtenářství.

To byl také jeden z důvodů, proč začala obec přemýšlet o možnosti knihovnu přemístit do vhodnějších prostor, který se našel v bývalé budově kulturního domu. Realizaci projektu přestavby nevyužívaného objektu na sebe vzala obec spolu s panem starostou.

Mezitím se aktivity knihovnice rozšířily i na pořádání přednášek a besed pro dospělé čtenáře a na spolupráci mezi jednotlivými společenskými složkami v obci.

Koncem roku 2009 již byla jasná představa o nových prostorách pro knihovnu, souběžně byl podán projekt na automatizaci knihovny v dotačním titulu VISK3. Knihovna tak získala technické vybavení spolu s programem Clavius REKS. Bylo nutné knihovnu aktualizovat, knihy přebalit, vložit do programu a přestěhovat. Všechny tyto odborné činnosti zvládala paní Hájková během roku 2010 za podpory celé rodiny.

Byla vytvořena nová webová stránka knihovny, o kterou se také stará paní knihovnice. Jsou na ní všechny důležité informace o činnosti knihovny.

Patrony knihovny jsou dvě významné osobnosti z regionu Moravský kras a to: prof. MUDr. Ervín Černý - Křetínský, DrSc., rodák z Podomí (významný lékař v oboru ORL a také archeolog amatér) a Robert Sedlák, rodák z Veselice (veselický písmák, badatel a divadelní činovník).

V knihovně je nově shromažďována regionální literatura. Nabídka knih je pravidelně doplňována o výměnný fond z pověřené Městské knihovny Blansko.

Statistika za rok 2010: knihovní fond 1.945 svazků, počet čtenářů - 55 (dětí 17), návštěvníci 727, výpůjčky 1.770 svazků.

Prostor knihovny je moderně a účelně vybaven a v obci se tak nabízí místo pro různá mezigenerační setkávání a aktivity dětí i dospělých.

Helena Jalová

RSS
    SKIP