4


2011

 

Do rámečků

Státní ceny Knihovna roku získaly

V kategorii Základní knihovna

 • Místní veřejná knihovna Vavřinec - Veselice, vedená Olgou Hájkovou

Diplom získaly

 • Místní knihovna v Miletíně vedená Alenou Erbanovou
 • Obecní knihovna Jaroměřice vedená Helenou Vykydalovou

V kategorii Informační  počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

 • Moravská zemská knihovna

Diplom získala

 • Regionální knihovna Karviná

Společné ocenění SKIP a SKANSKA získali

Titul MARK 2011

 • Bc. Helena Selucká

Ocenění Městská knihovna roku 2011

 • Městská knihovna Louny

Medaili Z. V. Tobolky udělovanou SDRUK získali

 • RNDr. Danuše Lošťáková, Knihovna Univerzity Palackého Olomouc
 • PhDr. Eva Lesenková Ph.D, Národní lékařská knihovna v Praze
 • Mgr. Marie Koldová, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Mgr. Zdenka Dohnálková, Masarykova univerzita v Brně
 • Ing. Lea Prchalová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Titul Knihovník/knihovnice roku 2011 Královéhradeckého kraje udělovaný Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové a regionálním výborem SKIP Východní Čechy získali

 • PhDr. Eva Čečková
 • Radmila Kozáková
 • Oldřich Suchoradský
 • Šárka Pokorná a Otakar Pokorný
 • Hana Drašnarová
 • Ivana Kubečková

Cenu Presta za prestižní stavbu Jihočeského kraje 2011, titul Inspira jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly a Grand Prix Obce architektů 2011 v kategorii Rekonstrukce - to vše získali

 • Ing.arch. Jaromír Kročák a Městská knihovna Soběslav

Cenu Stavba Moravskoslezského kraje 2010 získala

 • Regionální knihovna Karviná

Cenu Librosaurus 2011 udělovanou Jihočeským RV SKIP získali

 • Diakonie Českobratrské církve evangelické Rolnička Soběslav
 • Ing.arch. Jaromír Kročák a město Soběslav

 

RSS
    SKIP