3


2011

 

Informační servis

Pražské ulice ožijí literaturou

Kulturní podzim je tradičně v Praze velmi bohatý. Letos nabídku kulturních akcí obohatí aktivity, které se chystají v rámci projektu Praha město literatury. Nebudou to kulturní akce v pravém slova smyslu. Tedy ne, že by bylo nutné si koupit vstupenku a v určitou hodinu se dostavit na místo konání. Spíše se bude jednat o pouliční překvapení literárního druhu, o která lidé na ulicích doslova zakopnou.

Nejdříve se v ulicích objeví plakáty v city-light vitrínách, na kterých si budou moci kolemjdoucí přečíst krátkou ukázku z knihy, která se v dané městské části buď odehrává, nebo k ní měl její autor blízký vztah. Můžeme snad prozradit, že Praha 10 si "přečte" Karla Čapka, Praha 5 Jáchyma Topola a Praha 4 Povídky jamrtálské Mileny Slavické.

Pokud některého čtenáře text zaujme, bude si moci více informací o autorovi i knize dohledat na webových stránkách projektu - www.prahamestoliteratury.cz.

Literaturu by ale pražští chodci měli v ulicích potkávat až do prosince. Na plakáty v září naváží další aktivity, které budou také propojovat místa, texty, autory a čtenáře. Za všechny můžeme jmenovat Literární stezky, překvapení v podobě mluvících stromů a košů, čtoucí pomníky, i poezii (ne)básníků na interaktivních billboardech. Zapojit bychom chtěli co nejvíce lidí, proto chystáme i aktivitu, která vyzve Pražany, aby na svých oblíbených místech nechávali své oblíbené knihy v podobě ukázek a podělili se tak o svůj čtenářský zážitek s ostatními.

Pro úplnost je třeba dodat, že všechny aktivity budou připraveny a realizovány tak, aby na Praze nezanechaly žádné škody. Značku projektu pak budou moci partneři využít při pořádání svých akcí, a využít tak možnosti propagace, které projekt nabídne.

Praha město literatury je projekt, který se snaží propojit různé hráče na poli pražského literárního dění a pomoci literatuře, aby byla vidět a slyšet. Neklade si za cíl přimět nečtenáře, aby začali číst, ani nahrazovat propagaci literatury různých organizací, institucí a podnikatelských subjektů. Cílem je vytvořit pro tyto snahy společný prostor a zviditelnit pražské literární dění. Doufáme, že se díky projektovým aktivitám literatura stane, nejen na chvíli, nepřehlédnutelnou součástí života Pražanů. Společný cíl spojuje nakladatele, organizátory literárních aktivit, knihovny, knihkupce, literární publicisty... Prostě všechny, které literatura baví.

Projekt finančně podporuje Hlavní město Praha, koordinací byla rozhodnutím Rady hl. m. Prahy pověřena Městská knihovna v Praze. Grafická tvář kampaně je dílem studia Dynamo Design a grafika Libora Jelínka, komunikační kampaň vymyslela a zrealizuje kreativní agentura Loosers.

Partnerem projektu je i SKIP.

Lenka Hanzlíková

RSS
    SKIP