3


2011

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Výroční zasedání a konference EBLIDA v Malaze

V závěru května se cesty řady představitelů evropského knihovnictví setkaly v jihošpanělské Malaze. EBLIDA - knihovníkům již nepochybně povědomá Evropská kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení - tam pořádala své 19. výroční zasedání Rady. Současně, tradičně již s NAPLE Forum, se připojila k 12. dokumentační konferenci Španělské federace archivnických, knihovnických, dokumentačních a muzejnických společností (FESABID) a 16. knihovní konferenci Andalusie, ke konání konference na téma "Jedna profese, jedna budoucnost".

Na 19. zasedání Rady, jíž se zúčastnilo 41 zástupců 30 členských organizací EBLIDA, byly projednány výroční zpráva, finanční hospodaření a pracovní (akční) program na následující rok. V čele doplněného výkonného výboru je i nadále nám známý Gerald Leitner ze Svazu veřejných knihoven Rakouska.

Jednání odborné konference se zúčastnilo 120 knihovníků ze zahraničí i samotného Španělska. Byla věnována zejména elektronickým službám.

Prokázalo se také, že velký přínos takových setkání vyplývá z neformálních setkání "na okraj", neboť jsem měl možnost konzultovat blíže otázky tzv. osiřelých děl a děl, jež jsou komerčně nedostupná, s předsedou Skupiny expertů pro informační právo H. von Hjelmkrone.

Zúčastnil jsem se také jednání Skupiny expertů pro kulturu a informační společnost, na němž bylo zpracováno stanovisko k úloze veřejných knihoven v současné evropské společnosti.

Z. Matušík

RSS
    SKIP