3


2011

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Jižní Čechy

Setkání jihočeského Klubka v Chýnově 2011

Setkání Jihočeského klubka v ChýnověJihočeské Klubko se setkalo v úterý 14. června v Městské knihovně Chýnov, aby ve zdejším příjemném prostředí účastnice absolvovaly nejprve tvůrčí dílnu s velmi sympatickou lektorkou Hanou Řeřichovou z DD Radenín a potom probraly aktuální regionální i celostátní dění.

Škála tvoření z papírových "proutků" je neomezená. Fantazii a tvůrčí invenci se meze nekladou, a my jsme si opět potvrdily, že inspirace není nikdy dost. Zpočátku nedůvěřivý postoj v šikovnost vlastních prstů se velmi rychle změnil (jako tradičně) v tvůrčí zápal a vznikla řada úhledných košíčků, váziček i dalších výtvorů, až nás překvapilo, jak čas rychle letěl! Návštěva chýnovského pana starosty a zároveň senátora Mgr. Pavla Eyberta nás vrátila zpět do reality a po krátkém popovídání o současnosti i vyhlídkách "jeho" města přišlo na řadu něco organizačních záležitostí.

Prodiskutovaly jsme průběh a ohlasy různých aktivit, výsledky ankety SUK počínaje, přes soutěžní přehlídku OKNA v Jičíně, Kamarádku knihovnu, projekty Kde končí svět a Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, pasování prvňáčků, spanilé jízdy až po Mezinárodní týden čtení dětem a Čtení pomáhá. Také jsme se domluvily, že tradiční letní dílnu přesuneme tentokrát na podzim a dojednáme lektorku na seminář o trénování paměti, který zabere více času než běžné setkání Klubka a proto bychom mu vyhradily pátek a sobotu.

Velmi kladně přijímanou dlouhodobější akcí je putování "Potulné pohádkové země" po jihočeských knihovnách. Loutky Vítězslavy Klimtové hlavně díky organizátorské zdatnosti předsedkyně KDK SKIP Lenky Antošové-Václavíkové zdobí a přinášejí radost už od ledna a vydrží jim to až do října.

V. Vyhnalová

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Setkání seniorů

V květnu se konalo tradiční setkání seniorek SKIP v Knihovně města Ostravy. Za účasti předsedkyně Jany Galášové a ředitelky KMO Mgr. Miroslavy Sábelové panovala jako vždy radostná a přátelská atmosféra. S vědomím, že trocha poezie nikoho nezabije, přednesla PhDr. Aurelie Němcová báseň J. W. Goetha Pěvec. Za naprostého ticha jsme vnímaly krásné verše a současně obdivovaly a záviděly paměť naší kolegyně, která se naučila báseň před více než 60 lety.

Naším hostem byla Dana Kochová z Havířova, která je předsedkyní Klubu dětských knihoven našeho regionu. Rozhodně nás nezklamala a jako vždy s rozzářenýma očima a úsměvem vyprávěla o práci s dětskými čtenáři v dnešní době. Naše nová členka, dobrovolná knihovnice z Pavlovic u Přerova (Knihovna roku 2008), Danuše Sklenářová nadšeně přijímala její informace s poznámkou, co všechno ještě u nich mohou udělat.

Samozřejmě proběhla přátelská beseda, poslaly jsme pozdravy těm, které omluvily svou neúčast, a poděkovaly ostravským knihovnicím za péči o nás. Při loučení jsme si znovu připomněly, že máme ještě letos šanci znovu se setkat. Je před námi celostátní setkání ve Vyškově a Den knihovníků v listopadu. A potom budou Vánoce, Velikonoce a naše setkání v květnu 2012.

Jaroslava Biolková

Zájezd na Rakovnicko a Kutnohorsko

Ve dnech 5.- 7. května se uskutečnil tradiční zájezd SKIP 10, letos byly naším cílem Střední Čechy - Rakovnicko a Kutnohorsko. Zájezd je poznávací, cílem je navštívit zajímavé kouty naší vlasti, a neobejde se ani bez exkurze do knihoven. Letos nás svou pohostinností zahrnuly kolegyně z Městské knihovny Rakovník a z Městské knihovny v Kutné Hoře. Patří jim naše srdečné poděkování a věříme, že budeme mít šanci jim jejich pohostinnost někdy oplatit.

Náš regionální výbor je tvořen členskou základnou knihovnic a knihovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Proto i naše naloďování na palubu autobusu bývá logisticky náročné a chce svůj čas, vždyť do autobusu nastupují kolegyně goralky z Beskyd, knihovnice města rázovitého Ostravy, ke kterým se připojují Opavačky a závěr tvoří kolegyně z žírné Hané a Jesenicka.

Naše první zastávka byla na hradě Bouzově, kam profesní život zavál bývalou kolegyni z Městské knihovny v Olomouci Zuzanu Markovou, která na tomto romantickém hradě působí řadu let jako kastelánka. I když jí pracovní povinnosti nedovolily se s námi setkat, její kolega průvodce ji zdatně nahradil a provedl nás netypickým částmi hradu, sklepením, hradní kuchyní a dalšími zákulisními místnůstkami. Náročnou prohlídku jsme ukončili v nedalekých Lošticích, kde jsme pojedli chutné, převážně tvarůžkové, menu. Sladký lívanec s borůvkami, šlehačkou a samozřejmě nezbytným syrečkem neměl chybu. Pokud se Vám podlamují kolena, vězte, že by se Vám podlamovala po několika soustech stále, ale blahem... Před námi byla ještě náročná cesta přes Prahu do Rakovníka s krátkou přestávkou v Chlumci nad Cidlinou, které mnohé z nás využily ke krátké procházce anglickým parkem v zámku Karlova koruna.

V pátek ráno nás přivítala Milena Křikavová, ředitelka rakovnické knihovny. Prohlédli jsme si detašované oddělení pro dospělé čtenáře a vydali jsme se na prohlídku historického města Rakovník. Po prohlídce jsme si odpočinuli na dětském oddělení, kde pro nás kolegyně z Rakovníka připravily výborné občerstvení a paní ředitelka nás seznámila s chodem i hlavními problémy knihovny. Držíme knihovně palce, aby se plánovaná výstavba knihovny uskutečnila co nejdříve a neskončila pouze v projektové přípravě. Rádi se totiž přijedeme do nové knihovny podívat znovu. Odpoledne jsme navštívili Křivoklátsko. Část výpravy dala přednost prohlídce hradu a druhá část si v doprovodu Mileny Křikavové prošla naučnou stezku po stopách Oty Pavla. Procházka rozkvetlým májovým hájem s průhledy na klikatou Berounku nenechala lhostejným nikoho z nás. Byli jsme fascinováni malebností krajiny a mohli jsme v duchu srovnat osobní prožitek s popisem Oty Pavla. Věřím, že řada z nás po návratu v jeho povídkách zalistovala.

Sobota byla zasvěcena zpáteční cestě, ovšem s důležitou přestávkou a návštěvou další akční dámy, Gábiny Jarkulišové v Kutné Hoře. Gábina nenechala nikoho na pochybách, že má situaci stále pevně ve svých rukách, včetně plánované rekonstrukce knihovny. Také do Kutné Hory se těšíme na další návštěvu, tentokrát do nové knihovny. S velkým zájmem jsme si prohlédli současnou knihovnu a vyslechli poutavý výklad paní ředitelky. Kutnohorské kolegyně nám také připravily úžasné pohoštění a doporučily nám hlavní pamětihodnosti v Kutné Hoře. I když mnozí z nás byli v Kutné Hoře na podzim loňského roku, prohlídka sluncem zalitého města se nedala s návštěvou happeningu srovnat. Počasí k nám bylo nad míru přívětivé po všechny tři dny zájezdu. Poslední hodiny v Kutné Hoře jsme prožili individuálně, procházkou, návštěvou památek nebo posezením v restauraci a ochutnávkou staročeských specialit.

Děkujeme Daně Nalepové za skvělou a bezchybnou organizaci zájezdu, řidiči Karlovi za bezpečnou jízdu a Vám, kteří s námi nejezdíte, vzkazujeme - neváhejte a připojte se k  nám, stále je spousta míst, která stojí za vidění!

Jana Galášová

Střední Čechy

Jarní putování aneb Jak se jinde knihovničí

Ve středu 18. května 2011 vyrazil Středočeský SKIP na exkurze po knihovnách Středočeského kraje. Výlet byl určen pro členy i nečleny SKIPu a v počtu 31 lidí se zaplnil dokonce i autobus. Sraz v 9.00 hodin v Praze na Dejvické dopadl dobře a mohli jsme vyrazit směr Kladno. Nejdříve jsme navštívili Městskou knihovnu Kladno, respektive Ústřední půjčovnu beletrie Kladno, která se nachází v jedné z nejstarších staveb města - kladenském zámku. Knihovnu nám představila paní Polanecká. Po návštěvě knihovny jsme se mohli projít zámeckým parkem a mrknout na medvědy, kterým se po ránu bohužel ještě nechtělo příliš koukat.

My jsme se poté rozkoukali v krásné Středočeské vědecké knihovně, kde dobudovali, vylepšili a přestěhovali jednotlivá oddělení. Knihovnou nás provedla PhDr. Ivana Feldmanová.

Zhruba v půl jedné jsme cestou posvačili, vlastně poobědvali v autobuse (protože kromě mne si každý přečetl, že občerstvení máme mít sebou), kdy jsme se přesunuli do Městské knihovny v Novém Strašecí. Nové Strašecí je druhým největším městem na Rakovnicku, kde bydlí 5200 obyvatel. Knihovna v loňském roce pořídila nové regály a bylo zde opravdu útulno. Knihovna i městečko má nejen ten dar, že v knihovně pracuje nadšená knihovnice paní Tomšů, ale i dobrou spolupráci vedení města s knihovnou.

Posledním místem našeho putování bylo město Rakovník, kde jsme navštívili Městskou knihovnu Rakovník a její ředitelku paní Křikavovou. Ta nás provedla nejen po knihovně, ale v krátkosti představila i historické památky města. Poté jsme malou procházkou zašli do dětského oddělení, které je přímo na náměstí nad informačním centrem. Dětské oddělení je velmi aktivní a dělá spoustu zajímavých akcí nejen pro děti, ale i dospělé. Vedle přednášek na různá témata dále např. Pasování prvňáčků na čtenáře nebo Velký narozeninový mejdan a mnoho dalších.

Fotografie z Jarního putování

Dagmar Strbíková

Karlovy Vary

Marketing patří i do knihoven

O tom, co je marketing a proč je důležitý i pro knihovny, se dozvěděli knihovníci z Karlovarska na semináři "Psi a dojné krávy: zkratkou k marketingu knihovny". Seminář se konal 4. května 2011 v příjemném prostředí přednáškového sálu Krajské knihovny v Karlových Varech a přednášejícím byla paní Zuzana Helinsky, jejíž jméno se mezi pracovníky knihoven pomalu stává pojmem. A to právě v souvislosti s tím, že pořádá různé semináře, na nichž poukazuje na to, jak je marketing v současné době pro knihovny důležitý, a že i přesto, že knihovníci jsou opravdu všestranní, mají v oblasti marketingu ještě rezervy. Cílem semináře bylo ukázat nám, že i přes velké množství akcí, pořádaných v knihovnách, máme ještě pořád rezervy v získávání nových uživatelů. Knihovny pořádají spousty akcí, které jsou pro knihovníky srdeční záležitostí, ale z marketingového hlediska nemají efekt.

Často i proto, že u daných akcí není stanoven žádný "efekt", kterým by se dala poměřit přínosnost pro knihovnu. Proto paní Helinsky radí: "Zaměřte své síly na hvězdy", tedy na produkty a služby s vysokým tempem růstu a velkým podílem trhu. Jsou našimi silnými kartami pro budoucnost. "Hledejte a udržujte hvězdy! " V odpoledních hodinách pak paní Helinsky v semináři pokračovala v Městské knihovně Chodov, kde jsme si o marketingu v knihovnictví povídali podrobněji. Měla jsem možnost zúčastnit se již dvou seminářů paní Helinsky, a myslím si, že se její marketingová strategie a zkušenosti z různých zahraničních knihoven dají uplatnit i u nás.

Marie Valentová

 

RSS
    SKIP