3


2011

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 19.5.2011

 • Pokračují přípravy studijního zájezdu do knihoven Švýcarska.
 • Projekty SKIP probíhají podle plánu, je nutno zajistit průběžné a včasné zasílání vyúčtování.
 • Dotisky deníčků Škola naruby a Čtenářských pasů byly rozdistribuovány, náklad byl plně rozebrán.
 • Týden knihoven 2011 se blíží.
 • Zasedání předsednictva VV SKIP plánované na 16.6.2011 bylo zrušeno z důvodu stávky dopravců.

Z VV SKIP 23.6.2011

 • SKIP se rozrostl o novou sekci - Knihovníci - trenéři paměti.
 • Regiony byly vyzvány, aby pravidelně doplňovaly novinky ze své oblasti na nový web SKIP.
 • Elektronické konference - do všech (mimo Knihovna) se lze přihlásit prostřednictvím kol. Giebische. Nejnovější konferencí je E-BOOK, která se zajímavě rozjíždí.
 • Je čas začít rozmýšlet, jak bude pokračovat spolupráce s firmou SKANSKA. Které projekty se osvědčily a bude vhodné je podpořit i  pro příští rok? Určitě Maratón čtení, Čtenář roku. Jak upřesnit pravidla a kritéria?
 • Informace k happeningu v Ostravě 30.9.2011 najdete na http://kmo.cz/.
 • Informace o PIK jsou velmi nepříznivé a znepokojivé!

Knihovníci - trenéři paměti

Knihovníci - trenéři paměti oficiálně spojili své síly a v červnu 2011 ustanovili novou sekci SKIP. Jejich neformální spolupráce však trvá již několik let (viz článek Jany Vejsadové Paměť a kreativita na Vysočině popáté na http://www.ikaros.cz/pamet-a-kreativita-na-vysocine-popate). V současné době je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 37 knihovníků/knihovnic - trenérů paměti, z toho 32 z nich se stalo členy sekce.

Dosud jsme uspořádali více než 1000 lekcí/besed/seminářů/hrátek (1 kurz má 4, 8 nebo 10 lekcí) pro cca 5700 účastníků. Vzhledem k tomu, že práce s pamětí vyžaduje také práci s textem, je při lekcích využíván fond knihovny a někteří účastníci se na základě absolvování kurzu TP stávají registrovanými čtenáři příslušné knihovny. Předpokládám, že počet knihovníků - trenérů paměti a tím i návštěvníků knihoven se bude zvyšovat. Z čeho plyne můj optimismus?

V posledních letech již knihovna přestává být pouhým výpůjčním čí informačním místem, ale stává se kulturním a vzdělávacím centrem všech komunit v dané oblasti. Ne každý čtenář je členem místní knihovny. Naopak. Lidí, kteří nejsou uživateli knihovny, je mnohem více. Komunitní knihovna proto věnuje pozornost nejen svým registrovaným členům, ale celé škále skupin obyvatelstva. V poslední době vzrůstá také úloha knihoven v procesu začleňování sociálně vyloučených či exkluzí ohrožených obyvatel - seniorů, maminek na mateřské dovolené, nezaměstnaných, zdravotně handicapovaných, etnických skupin apod.

Aktivizační programy - trénink paměti a mozkový jogging - patří mezi tzv. komunitní aktivity. Navíc práce s pamětí, mozkem má základ ve zpracovávání informací ze všech oblastí lidského života. Z uvedeného je naprosto zřejmé, že knihovny poskytují ideální prostor pro tuto činnost.

Více se o nás a naší činnosti dovíte na internetových stránkách: http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/.

Zdeňka Adlerová

 

RSS
    SKIP