3


2011

 

Co nového ve SKIP

Mediální analýzy akcí SKIP

Firma Anopress nám již druhým rokem připravila mediální analýzy našich dvou významných skipových akcí - Týdne knihoven a akce Březen - měsíce čtenářů (BMČ). Mediální analýza Týdne knihoven mapovala 13. a 14. ročník této již tradiční aktivity a u BMČ se jednalo teprve o 1. a 2. ročník akce, která se snaží navázat na úspěšný Březen měsíc internetu v uplynulém období.

Týden knihoven

O Týdnu knihoven 2009, který se uskutečnil ve dnech 5.-11. října ve 430 knihovnách bylo publikováno 399 příspěvků ve 124 zdrojích. Velký nárůst příspěvků ze 152 zdrojů - 661 zaznamenal Týden knihoven 2010, který proběhl ve dnech 4.-10. října 2010. Z regionů v roce 2009 o Týdnu knihoven nejvíce příspěvků publikovaly zdroje Plzeňského a Karlovarského kraje (76), Hradeckého a Pardubického kraje (46) a Moravskoslezského kraje (41). I v roce 2010 Týdnu knihoven nejvíce příspěvků publikovaly zdroje Plzeňského a Karlovarského kraje (92), následovány Středočeským krajem (68), Libereckým a Ústeckým krajem (60). O Týdnu knihoven 2009 regionální deníky publikovaly 254 příspěvků, regionální časopisy 56, internet 52, celostátní deníky 21, regionální rozhlas 9, televize 5 příspěvků a celostátní časopisy 2 příspěvky. Týden knihoven 2010 mapovalo 456 příspěvků regionálních deníků, 117 příspěvků regionálních časopisů, 117 internet, 26 celostátní deníky, 8 regionální rozhlas, televize 9 příspěvků a celostátní časopisy 3 příspěvky. Ze všech zdrojů nejčastěji o Týdnu knihoven 2009 informovaly Mladá fronta Dnes (17 příspěvků), Sokolovský deník (16) a Chebský deník (14). O Týdnu knihoven 2010 Sedmička.cz - 21 příspěvků, Mladá fronta Dnes 19 příspěvků a Třebíčský deník 19. 

O Týdnu knihoven 2009 bylo publikováno 376 neutrálních příspěvků, 22 kladných a 1 záporný. Záporný článek zveřejnil výsledky ankety o tom, zda respondenti vědí, že se blíží Týden knihoven. Všichni dotázaní odpověděli záporně. Kladné příspěvky hodnotily akce pořádané knihovnami a zájem o registraci. Z celkového počtu příspěvků 661 o Týdnu knihoven 2010 bylo publikováno 434 neutrálních příspěvků, 224 kladných, 2 neutrální a 1 záporný. Mezi kladné příspěvky byly zařazeny i krátké noticky, pokud obsahovaly formulace typu "čtenáři si užijí", "bohatý program", "akce zaujala", "dobrá zpráva", "děti se bavily". Negativně laděný článek popisuje zklamání dětí ze školní družiny, které našly Městskou knihovnu Beroun v Týdnu knihoven zavřenou. Ambivalentní články z Haló novin lamentovaly nad krizí a nedostatkem peněz, který omezuje možnosti knihoven i čtenářů. Mediální obraz Týdnů knihoven byl vždy příznivý. Ve sledovaném období převažovaly neutrální příspěvky, které informovaly o připravovaných akcích jednotlivých knihoven.  V menší míře byly v médiích publikovány příspěvky hodnotící připravené akce. Na medializaci se podílely převážně regionální zdroje. Nejvíce příspěvků přinesly zdroje Plzeňského a Karlovarského kraje a nejméně pozornosti akci věnovaly zdroje kraje Praha. Kromě regionálních deníků a regionálních časopisů se o šíření informací také zasloužil internet.

Březen - měsíc čtenářů

O Březnu - měsíci čtenářů 2010 a o akcích, které proběhly v jeho rámci, zmiňovalo 165 zdrojů v celkem 799 příspěvcích. V některých příspěvcích se ještě objevovaly staré názvy "měsíc knihy" nebo "měsíc internetu". O letošním BMČ informovalo 155 zdrojů v 857 příspěvcích. Žádný příspěvek nevyzněl negativně! Z regionů nejvíce příspěvků k BMČ 2010 publikovaly zdroje Středočeského kraje (99), Hradeckého a Pardubického kraje (92) a Plzeňského a Karlovarského (91). V roce 2011 z regionů nejvíce příspěvků publikovaly zdroje Plzeňského a Karlovarského (121), Středočeského kraje (118), Olomouckého a Zlínského kraje (113). Dělíme-li zdroje podle typu, pak regionální deníky o BMČ 2010 publikovaly 511 příspěvků, internet 123, regionální časopisy 83, celostátní deníky 35, regionální rozhlas 11, televize 7, celostátní časopisy 7 a celostátní rozhlas 2 příspěvky. O BMČ 2011 informovalo 645 příspěvků v regionálních denících, internet 91, regionální časopisy 64, celostátní deníky 12, televize 3 a celostátní rozhlas 1 příspěvek. Ze všech zdrojů nejčastěji o "Březnu - měsíci čtenářů 2010" informovaly Jičínský deník (30 příspěvků), Kolínský deník (22) a Mladá fronta Dnes (22 příspěvků). O BMČ 2011 informovaly nejvíce Kutnohorský deník (28 příspěvků), Klatovský deník (25) a Mladá fronta Dnes (27 příspěvků).

O "Březnu - měsíci čtenářů 2010" bylo z celkového počtu 779 příspěvků publikováno 586 (75 %) příspěvků neutrálních, 187 (24 %) kladných a 6 (1 %) příspěvků smíšených (ambivalentních). Kladné příspěvky vesměs hodnotily akce pořádané knihovnami (zejména Noc s Andersenem). Ambivalentní příspěvky se zamýšlely nad smyslem "Března - měsíce čtenářů". O "Březnu - měsíci čtenářů 2011" bylo z 857 příspěvků publikováno 798 (93,1 %) příspěvků neutrálních, 58 (6,1 %) kladných a 1 (0,1 %) příspěvků smíšených (ambivalentních). Kladné příspěvky vesměs opět hodnotily akce pořádané knihovnami (zejména Noc s Andersenem). Mediální obraz akce "Březen - měsíc čtenářů" byl v roce 2010 i 2011 je příznivý. Kromě regionálních deníků a regionálních časopisů se o šíření informací také zasloužil internet. K medializaci akce BMČ velmi výrazně přispěla "Noc s Andersenem".

Mediální analýzy v komplexní podobě jsou umístěny na www.skipcr.cz

RSS
    SKIP