3


2011

 

Děti (ne)čtou

Klub knihovníků v Kněžmostu

Dobrý den, ráda bych upozornila, že naše knihovna zřizuje klub knihovníků z Kněžmostu, který se bude zaměřovat na kulturu čtení a na literaturu jiným kukátkem. Projekt je v plenkách a věřím, že získá zájemce. Vytvořená skupina ze čtenářů naší knihovny bude připravovat projekty pro spolužáky v rámci literárního kukátka. Již jsme vyzkoušeli projekt v MŠ v Kněžmostu, kde jsme dětem představili dětskou poezii v podobě manéžního divadýlka. Moc se líbilo. V naší knihovně se snažíme propojit s místní základní a mateřskou školou v rámci celého školního roku a pokračujeme i akcemi o prázdninách.

Naše obec má necelých 1800 obyvatel a škola má kolem 150 dětí. Není to převratné číslo a tak věřte, že je těžké získat čtenáře do knihovny. Proto se snažím zaujmout děti právě společnými projekty už od mateřské školy.

Celoroční soutěže v základní škole motivují děti k hravému čtení a hlavně pochopit, že "kniha nekouše, ale rozšiřuje obzory". Na našich webových stránkách se dozvíte víte o naší činnosti.

Zdravím všechny knihovníky a přeji jim spokojené čtenáře, kteří jsou odměnou za jejich píli.

Ivana Cenefelsová

RSS
    SKIP