3


2011

 

Inspirace

Boj proti letní únavě!

Ve dnech 17. a 18. června 2011 jsme se setkaly s kolegyněmi z dětských oddělení knihoven jihomoravského kraje na společné předprázdninové výměně zkušeností. A vzhledem k datu, kdy setkání probíhalo, nenabízel se jiný název než zvolání  "Proti letní únavě!".

Při přípravě setkání jsem se inspirovala trochu Nocí s Andersenem a trochu Chrudimskou loutkou. Obě akce v sobě spojují velkou pohodu, příjemné setkání a hlavně čas, kdy je možné si trochu oddechnout - večer a noc.

A to bylo cílem i našeho setkání. Večer a noc plná výměny zkušeností. Vstupenkou na akci bylo představení vlastní oblíbené besedy. Kolegyně s sebou přivezly besedy o blechách a jiné havěti, pohádkách, o světě dětí a jejich hrách, dobrodružství jazýčku, detektivní kvíz i besedu o literárních oceněních. A všechny byly výbornou inspirací do nového školního roku, který nás v knihovnách čeká.

A i přes únavu, která byla na příchozích znát, neboť byl pátek, 19.000 hod., kdy jsme začínaly,  hrdinně jsme vydržely povídat až do čtyř do rána.

Po krátké noci v knihovně jsme ještě společně vyrazily na exkurzi do nově otevřeného Labyrintu pod Zelným trhem. A to už byla tečka za našim setkáním.

Velké poděkování za úspěch celé akce patří regionálnímu výboru SKIP Velká Morava, Knihovně Jiřího Mahena v Brně a jmenovitě Janě Šubrové, Mirce Ingrové, Zdence Miholové, Ivaně Vaňkové, Barboře Bolomské, Vlaďce Žajdlíkové a Draze Křivánkové.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde:
http://hselucki.rajce.idnes.cz/KDK_Proti_letni_unave_17._-_18._6._2011/

Helena Selucká

RSS
    SKIP