3


2011

 

Směr

Dobrovolníci v knihovnách aneb Jak využít potenciálu v knihovnách a nenechat se zavřít

Začátkem června (7.-8.6.) se konal v Knihovně Kroměřížska seminář o dobrovolnictví pojmenovaný jako název tohoto článku. Seminář pořádala Národní knihovna ČR a SKIP. Organizačně se samozřejmě také zapojili zaměstnanci knihovny v Kroměříži.

 I přesto, že některé prezentace již zazněly na jiných setkáních, do Kroměříže přijelo přes čtyřicet účastníků. A program stál určitě za to. Po přivítání ředitelkou knihovny, dále starostkou města Kroměříže D. Hebnarovou, která v knihovně pracovala více jak 20 let, a krátkém úvodu Z. Houškové, program již řídila Z. Ježková.

Lektorem prvního bloku byl PhDr. J. Tošner (Hestia o.s., Národní dobrovolnické centrum Praha). Ve svém vystoupení se krátce zmínil o dobrovolnictví v České republice. Hovořil o přípravě dobrovolníků a jejich získávání, výběru a samozřejmě také o tom, jakým způsobem je dobrovolník vzděláván a připravován pro dobrovolnickou práci. Připomenul také rozdíl v dobrovolnictví, které je podchyceno dobrovolnickým centrem, a dobrovolnictvím, které je vykonáváno pro některé kulturní organizace bez akreditace. Obě varianty fungují a jsou možné. Vždy je dobré zvážit možnosti organizace i rozsah dobrovolnické činnosti, která však nesmí suplovat práci zaměstnance.

 Praktickými ukázkami práce s dobrovolníky doplnili výklad zástupci Městské knihovny Louny a Městské knihovny Rožnov p. Radhoštěm. Paní ředitelka Bahnerová z lounské knihovny hovořila o dlouhodobější spolupráci s dobrovolníky, o spolupráci s dobrovolnickým centrem, o vytváření dobrovolnického centra v organizaci. V tomto směru je samozřejmě nutná spolupráce s neziskovým sektorem a dobrá znalost lokálního prostředí. Pokud dobrovolník nabídne svou pracovní kapacitu, v knihovně v Lounech mu určitě prakticky poradí. A to je dost důležité pro potenciální dobrovolníky. Vždyť poskytování informací je součástí činnosti každé knihovny.

Největší část druhého bloku patřila Mgr. Radkovi Jiránkovi (vedoucí odd. preventivních programů a dobrovolnické služby MV ČR). Mgr. Jiránek ve své prezentaci uvedl právní aspekty dobrovolnictví. Na konkrétních příkladech uváděl praktické zkušenosti. Velmi zajímavé byly prezentace akreditovaných dobrovolnických programů včetně kontrolního mechanismu. Účastníci semináře využili plně možnosti dotazů. Časový limit však musel být dodržen a další dotazy mohly být vznášeny až po ukončení tohoto bloku.

Knihovna Kroměřížska pozvala na krátké vystoupení jednu z dobrovolnic, která s knihovnou spolupracuje již řadu let, a to zejména ve vzdělávacích programech. Ing. Z. Skaličková krátce shrnula své bohaté životní zkušenosti s dobrolnictvím nejen v knihovně, což vzbudilo velký obdiv, a to zejména z toho důvodu, že dobrovolnictví se stále aktivně věnuje i v blížících se devadesáti letech. Pracuje zejména v neakreditovaných dobrovolnických programech. Zasloužený bouřlivý potlesk všech účastníků byl určitě Ing. Skaličkové pohlazením po duši i uznáním.

Neméně zajímavé bylo uvedení příkladů dobré praxe ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. Labem. Byl zde již přímo popsán proces vyhledávání dobrovolníků včetně řízeného pohovoru, analýzy a uplatnění dobrovolnické práce přímo pro praktické využití v knihovně. Praktické zkušenosti kolegů jsou nesmírně cenným know-how, které mohou sdílet další zájemci o práci s dobrovolníky v knihovnách. Zveřejňování kladných i záporných zkušeností určitě pomáhá vytvářet lepší prostředí pro tuto činnost a knihovníci se mohou dle získaných informací vyvarovat chyb a omylů. Proto jsou všechny příklady dobré praxe velmi ceněným zdrojem informací.

Jako na všech seminářích byl první den ukončen v pozdních odpoledních hodinách. Pro zájemce byla také připravena prohlídka arcibiskupského zámku a zejména - jak jinak - skvostné zámecké knihovny. S laskavým svolením zámku byla umožněna tato prohlídka ve večerních hodinách. Průvodcovství se ujal zámecký knihovník C. Měsíc. V Kroměříži velmi dobře funguje spolupráce lokálních paměťových institucí a kroměřížská knihovna je rovněž informačním centrem neziskového sektoru. O tom svědčí i zveřejněná databáze NNO na webu města, kterou vlastní a spravuje knihovna.

Třetí závěrečný blok uvedl Michal Čančík, B.Th. (vedoucí dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek). Hovořil o významu a praxi dobrovolnických center a o jejich roli při rozvoji dobrovolnictví v dané lokalitě. Bylo zajímavé si poslechnout, jak se tvoří program pro dobrovolníky "šitý na míru", jak si získat, udržet a motivovat dobrovolníky, aby jejich zájem nebyl pouze jednorázovou záležitostí. Jak dobrovolníky vzdělávat a jak by měl být dobrovolník připraven pro výkon činnosti v určité organizaci. Tyto zkušenosti určitě velmi dobře doplnily a navázaly na první a druhý blok.

Příklady dobré praxe předala Dr. Gajdůšková ze vsetínské knihovny. Na právě dokončeném projektu názorně vyhodnotila, jak je přínosná spolupráce s dobrovolnickým centrem v místě a jak tato spolupráce obohacuje činnost knihovny.

Třetí blok byl ukončen prohlídkou prostor Knihovny Kroměřížska. Byla prozkoumána všechna oddělení včetně suterénu. Závěrečnou tečkou byla návštěva krytu, který je umístěn pod suterénem knihovny. Pro některé kolegy a kolegyně to byl i velký zážitek. Kolegy zajímala technika, vzduchotechnika a některé kolegyně potrápila i klaustrofobie.

Závěrem mi dovolte, abych vysoce ocenila dobře volený program - poděkování patří Z. Ježkové a Z. Houškové z Národní knihovny ČR, poděkování patří SKIP a také kolegyním a kolegům z Knihovny Kroměřížska, kteří dbali o to, aby účastníkům nic nechybělo a to bylo znát na celkové atmosféře dobře připraveného semináře.

A zase se k dobrovolnictví v knihovnách vraťme, po tomto semináři určitě přibudou další příklady dobré praxe.

Šárka Kašpárková

RSS
    SKIP