3


2011

 

Do rámečků

Ceny Inforum 2011

Ceny Inforum 2011 získaly projekty

WikiSkripta
připravované studenty lékařských fakult pod vedením MUDr. Martina Vejražky PhD. a jeho zástupce MUDr. Antonína Šípka

Metodika tvorby bibliografických citací
připravovaná Knihovnou univerzitního kampusu MU Brno a ústřední knihovnou Přírodovědecké fakulty MU Brno

RSS
    SKIP